ముగించు

గూడూర్ మున్సిపాలిటీలో ని వార్డ్ సచివాలయాలు

గూడూర్ మున్సిపాలిటీలోని వార్డ్ సచివాలయాల జాబితా
Rural/Urban Mandal Name Secretariat Secretariat Code Get Direction
Urban GUDURKNL-U HARIJANAWADA 21163001 Direction
Urban GUDURKNL-U PADHAKHANAVEEDHI-01 21163002 Direction
Urban GUDURKNL-U PADHAKHANAVEEDHI-02 21163003 Direction
Urban GUDURKNL-U PADHAKHANAVEEDHI-03 21163004 Direction
Urban GUDURKNL-U PADHAKHANAVEEDHI-04 21163005 Direction
Urban GUDURKNL-U WESTBCCOLONY 21163006 Direction