ముగించు

రోడ్లు & భవనాలు

శాఖ వారీగా ఫిల్టర్ డైరెక్టరీ

వడపోత

రోడ్లు & భవనాలు
పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్ ల్యాండ్ లైన్ ఫాక్స్ చిరునామా
శ్రీ. సి. ప్రమోదర రెడ్డి సూపరింటెండెంట్-II 9440092678
శ్రీ. వి. వెంకటేశ్వర్లు సూపరింటెండెంట్-I 9490131193
శ్రీ.కే సేవయ నైక్ అసిస్టంట్ ఎక్ష్ఇకుటిఇవ్ ఇంజనీర్-III 9440819365
శ్రిమతి.పీ.సరోజినీ దీక్షిత్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ -3
శ్రీ.కే .మదన్ గోపాల్ అస్స్సిస్తంట్ ఇంజనీర్-I 9490615883
శ్రీ కే. సుబ్బా రావు డిప్యూటీ సుపెరిన్ టెండింగ్ ఇంజనీర్ (పీఎ - ఎస్ ఇ) 9440818166
శ్రీ బీ. జయరామి రెడ్డి సుపెరిన్ టెండింగ్ ఇంజనీర్ (ఎఫ్.ఎ.సి) 9440818033