ముగించు

శ్రీ పి. కోటేశ్వర రావు ఐ.ఎ.ఎస్

కలెక్టర్ & జిల్లా మేజిస్ట్రేట్, కర్నూలు

శ్రీ పి. కోటేశ్వర రావు ఐ.ఎ.ఎస్

  • కాల వ్యవధి: ప్రస్తుతం
  • కేటాయింపు సంవత్సరం: 2009
  • నియామక మూలం: రాష్ట్ర సేవలు
  • సేవ: ఐఎఎస్
  • ఇమెయిల్: collector_krnl[at]ap[dot]gov[dot]in