ముగించు

కర్నూలు జిల్లాలోని నోటిఫైడ్ తహశీల్దార్ కార్యాలయాలలో హార్డ్ కాపీల స్కానింగ్ మరియు ఇండెక్సింగ్

కర్నూలు జిల్లాలోని నోటిఫైడ్ తహశీల్దార్ కార్యాలయాలలో హార్డ్ కాపీల స్కానింగ్ మరియు ఇండెక్సింగ్
టైటిల్ వివరాలు స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
కర్నూలు జిల్లాలోని నోటిఫైడ్ తహశీల్దార్ కార్యాలయాలలో హార్డ్ కాపీల స్కానింగ్ మరియు ఇండెక్సింగ్

Collector’s Office- Scanning, indexing (including software) and QR Code tagging of existing R.S.R., Adangals, 10(1) registers, original RoR, I-B Register, Government Land Registers, Prohibitory Order Books, files relates to Judicial and quasi-judicial matters etc., R.Dis, D.Dis files and other important registers and other records maintained in the existing record room at notified Tahsildar’s Offices in Kurnool District.

05/06/2020 12/06/2020 చూడు (615 KB) ల్యాండ్ రికార్డులను స్కానింగ్ మరియు ఇండెక్సింగ్ చేసే మార్గదర్శకాలు మరియు పద్ధతి (203 KB)