ముగించు

కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై స్టాఫ్ నర్సుల ప్రదర్శన-ఎంపిక జాబితా ప్రదర్శన.

కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై స్టాఫ్ నర్సుల ప్రదర్శన-ఎంపిక జాబితా ప్రదర్శన.
టైటిల్ వివరాలు స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై స్టాఫ్ నర్సుల ప్రదర్శన-ఎంపిక జాబితా ప్రదర్శన.
COVID హాస్పిటల్లో పనిచేయడానికి కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్సుల ఎంపిక జాబితా, కర్నూల్ Dt.
03/05/2020 31/05/2020 చూడు (321 KB)