ముగించు

కాంట్రాక్ట్ బేసిస్-సెలెక్షన్ లిస్ట్ యొక్క డిస్ప్లేపై అనస్థీషియా టెక్నీషియన్ల ప్రదర్శన.

కాంట్రాక్ట్ బేసిస్-సెలెక్షన్ లిస్ట్ యొక్క డిస్ప్లేపై అనస్థీషియా టెక్నీషియన్ల ప్రదర్శన.
టైటిల్ వివరాలు స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
కాంట్రాక్ట్ బేసిస్-సెలెక్షన్ లిస్ట్ యొక్క డిస్ప్లేపై అనస్థీషియా టెక్నీషియన్ల ప్రదర్శన.

COVID-19-COVID హాస్పిటల్లో పనిచేయడానికి కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన అనస్థీషియా టెక్నీషియన్ల ఎంపిక జాబితా, కర్నూలు Dt.

03/05/2020 31/05/2020 చూడు (110 KB)