ముగించు

డిఎంఎచ్ఓ, కర్నూలు – పారా మెడికల్ రిక్రూట్మెంట్ 2020 – డిఎం&ఎచ్ఓ ఆఫీసు కర్నూలులో, 10-10-2020 న ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ కోసం స్టాఫ్ నర్స్ మరియు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ Gr-II యొక్క తాత్కాలిక ఎంపిక జాబితా

డిఎంఎచ్ఓ, కర్నూలు – పారా మెడికల్ రిక్రూట్మెంట్ 2020 – డిఎం&ఎచ్ఓ ఆఫీసు కర్నూలులో, 10-10-2020 న ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ కోసం స్టాఫ్ నర్స్ మరియు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ Gr-II యొక్క తాత్కాలిక ఎంపిక జాబితా
టైటిల్ వివరాలు స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
డిఎంఎచ్ఓ, కర్నూలు – పారా మెడికల్ రిక్రూట్మెంట్ 2020 – డిఎం&ఎచ్ఓ ఆఫీసు కర్నూలులో, 10-10-2020 న ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ కోసం స్టాఫ్ నర్స్ మరియు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ Gr-II యొక్క తాత్కాలిక ఎంపిక జాబితా

డిఎంఎచ్ఓ, కర్నూలు – పారా మెడికల్ రిక్రూట్మెంట్ 2020 – డిఎం&ఎచ్ఓ ఆఫీసు కర్నూలులో, 10-10-2020 న ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ కోసం స్టాఫ్ నర్స్ మరియు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ Gr-II యొక్క తాత్కాలిక ఎంపిక జాబితా

09/10/2020 31/10/2020 చూడు (651 KB) Provisional Selection List of Staff Nurses for Original Certificate Verification (554 KB) Provisional Selection List of Lab Technician Gr-II for Original Certificate Verification (481 KB)