ముగించు

డిఎం&హెచ్ఓ-కర్నూలు-రిక్రూట్మెంట్ 2020- జిల్లా కమ్యూనిటీ మొబిలైజర్ (డిసిఎం) పోస్టుకు – కర్నూలు- కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన డిసిఎం పోస్టుకు అర్హత మరియు అర్హత లేని అభ్యర్థుల జాబితా

డిఎం&హెచ్ఓ-కర్నూలు-రిక్రూట్మెంట్ 2020- జిల్లా కమ్యూనిటీ మొబిలైజర్ (డిసిఎం) పోస్టుకు – కర్నూలు- కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన డిసిఎం పోస్టుకు అర్హత మరియు అర్హత లేని అభ్యర్థుల జాబితా
టైటిల్ వివరాలు స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
డిఎం&హెచ్ఓ-కర్నూలు-రిక్రూట్మెంట్ 2020- జిల్లా కమ్యూనిటీ మొబిలైజర్ (డిసిఎం) పోస్టుకు – కర్నూలు- కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన డిసిఎం పోస్టుకు అర్హత మరియు అర్హత లేని అభ్యర్థుల జాబితా

డిఎం&హెచ్ఓ-కర్నూలు-రిక్రూట్మెంట్ 2020- జిల్లా కమ్యూనిటీ మొబిలైజర్ (డిసిఎం) పోస్టుకు – కర్నూలు- కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన డిసిఎం పోస్టుకు అర్హత మరియు అర్హత లేని అభ్యర్థుల జాబితా

30/09/2020 01/10/2020 చూడు (475 KB) గ్రీవెన్స్ ఫార్మాట్ (169 KB) DCM యొక్క అర్హత గల మెరిట్ జాబితా 29.09.2020 (465 KB) DCM 29.09.2020 యొక్క అర్హత లేని మెరిట్ జాబితా (527 KB)