ముగించు

దిశ వన్ స్టాప్ సెంటర్ (సఖి) ప్రకటన

దిశ వన్ స్టాప్ సెంటర్ (సఖి) ప్రకటన
టైటిల్ వివరాలు స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
దిశ వన్ స్టాప్ సెంటర్ (సఖి) ప్రకటన
  1. కేసువర్కర్ (1),
  2. పారా మెడికల్ పర్సనల్ (1),
  3. సెక్యురిటి/రాత్రి కాపలాదారుడు (2)
24/01/2020 31/01/2020 చూడు (819 KB) Application (588 KB) జాబితాను తనిఖీ చేయండి (472 KB)