ముగించు

సి.ఎస్.సి 2.0 కింద ఖాళీ గ్రామ పంచాయతిలలో మీసేవ సెంటర్ కొరకు

సి.ఎస్.సి 2.0 కింద ఖాళీ గ్రామ పంచాయతిలలో మీసేవ సెంటర్ కొరకు
టైటిల్ వివరాలు స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
సి.ఎస్.సి 2.0 కింద ఖాళీ గ్రామ పంచాయతిలలో మీసేవ సెంటర్ కొరకు

సి.ఎస్.సి 2.0 క్రింద ఖాళీ గ్రామ పంచాయితిలలో కొత్త మీసేవ కేంద్రం మంజూరు కోసం దరఖాస్తులు  10.10.2018 నుండి 28.10.2018 వరకు కోరడమైనది.

10/10/2018 28/10/2018 చూడు (2 MB)