ముగించు

APSACS – ART మెడికల్ ఆఫీసర్ పోస్టు కోసం తాత్కాలికంగా ఎంచుకున్న జాబితా

APSACS – ART మెడికల్ ఆఫీసర్ పోస్టు కోసం తాత్కాలికంగా ఎంచుకున్న జాబితా
టైటిల్ వివరాలు స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
APSACS – ART మెడికల్ ఆఫీసర్ పోస్టు కోసం తాత్కాలికంగా ఎంచుకున్న జాబితా

APSACS – ART మెడికల్ ఆఫీసర్ పోస్టు కోసం తాత్కాలికంగా ఎంపిక చేసిన జాబితా GGH, Kurnool వద్ద, వెబ్‌సైట్‌లో అప్‌లోడ్ చేయబడిన తాత్కాలికంగా ఎంపికైన అభ్యర్థులకు సూచనలు – ఎంపిక చేసిన అభ్యర్థులు 24.09.2020 న ఉదయం 11 గంటలకు కౌన్సెలింగ్‌కు వారి అసలు సర్టిఫికెట్‌లతో, జిల్లా కార్యాలయంలో మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఆఫీసర్, కర్నూలు వద్ద హాజరు కావాలని- గురించి

21/09/2020 25/09/2020 చూడు (306 KB)