ముగించు

COVID-19 – కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన కొన్ని సూపర్ స్పెషలిస్ట్ వైద్యులు మరియు స్పెషలిస్ట్ వైద్యుల నియామకం

COVID-19 – కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన కొన్ని సూపర్ స్పెషలిస్ట్ వైద్యులు మరియు స్పెషలిస్ట్ వైద్యుల నియామకం
టైటిల్ వివరాలు స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
COVID-19 – కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన కొన్ని సూపర్ స్పెషలిస్ట్ వైద్యులు మరియు స్పెషలిస్ట్ వైద్యుల నియామకం

COVID-19 – 6 నెలల కాలానికి కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన కొన్ని సూపర్ స్పెషలిస్ట్ వైద్యులు మరియు స్పెషలిస్ట్ వైద్యుల నియామకం – ప్రాస్పెక్టస్ మరియు దరఖాస్తు ఫారం – 07.04.2020 న ఉదయం 11.00 గంటలకు కర్నూలులోని కర్నూలు మెడికల్ కాలేజీలో వాక్-ఇన్-ఇంటర్వ్యూకు హాజరు కావాలను మరుయు మీ అన్నీ ఒరిజినల్ ధృవపత్రాల తెసుకొని హాజరు కావాలను.

05/04/2020 07/04/2020 చూడు (283 KB) దరఖాస్తు ఫారం (406 KB)