ముగించు

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల మిడ్తూరు

మిడ్తూరు కోడ్:10431

ఇమెయిల్ : principal[dot]gjc[dot]midthur[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08513258186
వెబ్సైట్ : http://bieap.gov.in/