ముగించు

ఆత్మకూరు మండలంలో గ్రామ సచివాలయాల జాబితా

List of Grama Sachivalayams in ATMAKUR Mandal
Rural/Urban Mandal Name Secretariat Code Get Direction
RURAL ATMAKUR-R BAPANANTAPURAM 11390860 Direction
RURAL ATMAKUR-R KARIVENA 11390861 Direction
RURAL ATMAKUR-R KRISHNAPURAM 11390862 Direction
RURAL ATMAKUR-R KURUKUNDA1 11390863 Direction
RURAL ATMAKUR-R KURUKUNDA2 11390864 Direction
RURAL ATMAKUR-R MUSTAPALLI 11390865 Direction
RURAL ATMAKUR-R NALLAKALVA 11390866 Direction
RURAL ATMAKUR-R PINNAPURAM 11390867 Direction
RURAL ATMAKUR-R SIDDAPURAM 11390870 Direction
RURAL ATMAKUR-R SRIPATHIRAOPETA 11390868 Direction
RURAL ATMAKUR-R VADLARAMAPURAM 11390869 Direction
RURAL ATMAKUR-R SUNDIPENTA1 11390882 0,0
RURAL ATMAKUR-R SUNDIPENTA2 11390884 0,0
RURAL ATMAKUR-R SUNDIPENTA3 11390885 0,0
RURAL ATMAKUR-R SUNDIPENTA4 11390886 0,0