ముగించు

ఆత్మకూరు మున్సిపాలిటీలో ని వార్డ్ సచివాలయాలు

ఆత్మకూరు మున్సిపాలిటీలోని వార్డ్ సచివాలయాల జాబితా
Rural/Urban Mandal Name Secretariat Secretariat Code Get Direction
Urban ATMAKURKNL-U GAREEBNAGAR 21160013 Direction
Urban ATMAKURKNL-U INDIRANAGAR 21160006 Direction
Urban ATMAKURKNL-U KISHANSINGHCOLONY 21160005 Direction
Urban ATMAKURKNL-U KOTHAPETA 21160003 Direction
Urban ATMAKURKNL-U LAKSHMINAGAR-01 21160010 Direction
Urban ATMAKURKNL-U LAKSHMINAGAR-02 21160011 Direction
Urban ATMAKURKNL-U RAHAMATHNAGAR 21160004 Direction
Urban ATMAKURKNL-U SPGPALEM-01 21160001 Direction
Urban ATMAKURKNL-U SPGPALEM-02 21160002 Direction
Urban ATMAKURKNL-U SVNAGAR 21160007 Direction
Urban ATMAKURKNL-U URBANCOLONY-01 21160008 Direction
Urban ATMAKURKNL-U URBANCOLONY-02 21160009 Direction
Urban ATMAKURKNL-U URBANCOLONY-03 21160012 Direction