ముగించు

ఆళ్లగడ్డ మండలంలోని గ్రామ సచివాలయాల జాబితా

ఆళ్లగడ్డ మండలంలోని గ్రామ సచివాలయాల జాబితా
Rural/Urban Mandal Name Secretariat Code Get Direction
RURAL ALLAGADDA-R AHOBILAM 11390245 Direction
RURAL ALLAGADDA-R BACHEPALLI 11390246 Direction
RURAL ALLAGADDA-R BATHULUR 11390247 Direction
RURAL ALLAGADDA-R G.JAMBULADINNE 11390248 Direction
RURAL ALLAGADDA-R KOTAKANDUKUR 11390249 Direction
RURAL ALLAGADDA-R MITTAPALLI 11390250 Direction
RURAL ALLAGADDA-R NALLAGATLA 11390251 Direction
RURAL ALLAGADDA-R OBULAMPALLI 11390252 Direction
RURAL ALLAGADDA-R PATHAKANDUKUR 11390253 Direction
RURAL ALLAGADDA-R PERAIPALLI 11390254 Direction
RURAL ALLAGADDA-R R.KRISHNAPURAM 11390255 Direction
RURAL ALLAGADDA-R SLINGAMDINNE 11390256 Direction