ముగించు

ఆళ్లగడ్డ మున్సిపాలిటీలోని వార్డ్ సచివాలయాలు

ఆళ్లగడ్డ మున్సిపాలిటీలోని వార్డ్ సచివాలయాల జాబితా
Rural/Urban Mandal Name Secretariat Secretariat Code Get Direction
Urban ALLAGADDA-U AHOBILAMROAD 21162009 Direction
Urban ALLAGADDA-U DOMMERCOLONY 21162004 Direction
Urban ALLAGADDA-U KHUDBASTREET 21162007 Direction
Urban ALLAGADDA-U MPDOOFFICE 21162001 Direction
Urban ALLAGADDA-U PADAKANDLA 21162003 Direction
Urban ALLAGADDA-U PALASAGARAM 21162010 Direction
Urban ALLAGADDA-U PATHURSTREET 21162005 Direction
Urban ALLAGADDA-U PCHINTAKUNTA 21162002 Direction
Urban ALLAGADDA-U PEDANNASTREET 21162008 Direction
Urban ALLAGADDA-U THOMMANDRUSTREET 21162006 Direction