ముగించు

కలెక్టర్ల జాబితా

జిల్లా కలెక్టర్లు
క్రమ సంఖ్య కలెక్టర్ పేరు నుండి వరకు
1 శ్రీ. రావు షెబ్ ఎంఆర్ బంగార, ఐఏఎస్ 1945 1946
2 శ్రీ.S. జోసెఫ్ రెడ్డి, ఐఏఎస్ 1948 1949
3 శ్రీ. పి.వి.చలపతి ముదలియార్, ఐఏఎస్ 1949 1950
4 శ్రీ. పి.వి మాధవ రావు, ఐఏఎస్ 1950 1951
5 శ్రీ. సీతారామ సెర్వై, ఐఏఎస్ 1951 1953
6 శ్రీ. పి.వి మాధవ రావు, ఐఏఎస్ 1953
7 శ్రీ. సయ్యద్ అహ్మద్, ఐఏఎస్ 1954 1955
8 శ్రీ. జె.ఏ  ధర్మ రాజ్, ఐఏఎస్ 1955 1956
9 శ్రీ. పి.సి జేమ్స్, ఐఏఎస్ 1956 1957
10 శ్రీ. జి. రామకృష్ణ రెడ్డి, ఐఏఎస్ 1957 1958
11 శ్రీ. పి.సి  జేమ్స్, ఐఏఎస్ 1958
12 శ్రీ. బి .ఎఫ్ డిట్టియా, ఐఏఎస్ 1958 1959
13 శ్రీ. ఏం.భూటా రాజా రావు, ఐఏఎస్ 1959 1960
14 శ్రీ. జి. నారాయణ చెట్టి, ఐఏఎస్ 1960 1961
15 శ్రీ. గురుదాస్, ఐఏఎస్ 1961 1963
16 శ్రీ. ఆర్ .గ్రోవర్, ఐఏఎస్ 1963
17 శ్రీ. ఎస్.ఏ ఖాదర్, ఐఏఎస్ 1963 1965
18 శ్రీ. జి ఆర్  నాయర్, ఐఏఎస్ 1965 1966
19 శ్రీ. కె వి  నటరాజన్, ఐఏఎస్ 1966 1967
20 శ్రీ. బి కె  రావు, ఐఏఎస్ 1967 1968
21 శ్రీ. జయకర్ పి. జాన్సన్, ఐఏఎస్ 1968 1970
22 శ్రీ. కె.జయభారత రెడ్డి, ఐఏఎస్ 1970 1971
23 శ్రీ. డి అరోరా, ఐఏఎస్ 1971 1972
24 శ్రీ. టి.ఎన్.ఆర్ రావు, ఐఏఎస్ 1972 1974
25 శ్రీ. కె కోసల్ రామ్, ఐఏఎస్ 1974 1976
26 శ్రీ. బి. నాగేశ్వర రావు, ఐఏఎస్ 1976 1977
27 శ్రీ. ఎస్.కసిపాండియన్ , ఐఏఎస్ 1977 1978
28 శ్రీ. ఎన్.ఎస్  హరి హరన్, ఐఏఎస్ 1978 1979
29 శ్రీ. పి.కామమల్లేశ్వర రావు , ఐఏఎస్ 1979 1980
30 శ్రీ. పి.సి  పరాఖ్ , ఐఏఎస్ 1980 1981
31 శ్రీ. టి. మునిరత్నం, ఐఏఎస్ 1981 1982
32 శ్రీ. పి.కె  అగర్వాల్, ఐఏఎస్ 1982 1985
33 శ్రీ. జె.సత్యనారాయణ, ఐఏఎస్ 1985 1986
34 శ్రీ. కె. సత్య రాజు, ఐఏఎస్ 1986 1987
35 శ్రీ. ఏం.సాహూ, ఐఏఎస్ 1987 1990
36 శ్రీ. టి.ఎస్ .అప్పారావు , ఐఏఎస్ 1990 1991
37 శ్రీ. వి. రాజయ్య, ఐఏఎస్ 1991 1993
38 శ్రీ. ఎస్.పి.సింగ్ , ఐఏఎస్ 1993 1995
39 శ్రీ. కె.రాజు, ఐఏఎస్ 1995 1996
40 శ్రీ. బి .శాంబాబ్ , ఐఏఎస్ 1996
41 శ్రీ. రాజేశ్వర్ తివారీ, ఐఏఎస్ 1996 1998
42 శ్రీ. Dr.సి .ఉమామల్లేశ్వరరావు , ఐఏఎస్ 1998 2000
43 శ్రీ. జి . సాయి ప్రసాద్, ఐఏఎస్ 2000 2003
44 శ్రీ. అజయ్ జైన్, ఐఏఎస్ 2003 2004
45 శ్రీ. వికాస్ రాజ్, ఐఏఎస్ 2004 2006
46 శ్రీ. ఏం.దానకిషోర్ , ఐఏఎస్ 2006 2008
47 శ్రీ. జి. బాలరామయ్య , ఐఏఎస్ 2008 2008
48 శ్రీ. ముఖేష్ కుమార్ మీనా, ఐఏఎస్ 2008 2010
49 శ్రీ. రామ్ శంకర్ నాయక్, ఐఏఎస్ 2010 2012
50 శ్రీ. సుదర్శన్ రెడ్డి, ఐఏఎస్ 2012 2014
51 శ్రీ. సి హెచ్ .విజయమోహన్ , ఐఏఎస్ 2014 2017
52 శ్రీ. ఎస్.సత్య నారాయణ, ఐఏఎస్ 2017 2019
53 శ్రీ. జి .వీరపాండియన్ , ఐఏఎస్ 06-07-2019 29-07-2021
54 శ్రీ. పి.కోటేశ్వరరావు, ఐఏఎస్ 30-07-2021