ముగించు

గూడూరు మండలంలోని గ్రామ సచివాలయాల జాబితా

గూడూరు మండలంలోని గ్రామ సచివాలయాల జాబితా
Rural/Urban Mandal Name Secretariat Code Get Direction
RURAL GUDUR-R BUDIDAPADU 11390684 Direction
RURAL GUDUR-R CHANUGONDLA1 11390685 Direction
RURAL GUDUR-R CHANUGONDLA2 11390686 Direction
RURAL GUDUR-R GUDIPADU 11390687 Direction
RURAL GUDUR-R JULAKAL 11390688 Direction
RURAL GUDUR-R K.NAGALAPURAM 11390689 Direction
RURAL GUDUR-R MUNAGALA 11390690 Direction
RURAL GUDUR-R PENCHIKALAPADU 11390691 Direction
RURAL GUDUR-R R.KHANAPURAM 11390692 Direction