ముగించు

గ్రామాలు

కర్నూలు జిల్లాలో 921 రెవెన్యూ గ్రామాలు 54 మండలాలు  ఉన్నాయి. డివిజన్ వారిగ గ్రామాల జాబితా:

కర్నూలు డివిజన్
క్రమ సంఖ్య డివిజన్ పేరు మండలం పేరు గ్రామం పేరు
1 కర్నూలు సి.బెళగల్ యం.సోమాపురం
2 కర్నూలు సి.బెళగల్ పలుకుదొడ్డి
3 కర్నూలు సి.బెళగల్ గుండ్రేవుల
4 కర్నూలు సి.బెళగల్ కొండాపురం
5 కర్నూలు సి.బెళగల్ కొత్తకోట
6 కర్నూలు సి.బెళగల్ పోలకల్
7 కర్నూలు సి.బెళగల్ బ్రహ్మణదొడ్డి
8 కర్నూలు సి.బెళగల్ బురాన్ దొడ్డి
9 కర్నూలు సి.బెళగల్ సి.బెళగల్
10 కర్నూలు సి.బెళగల్ కంబదహల్
11 కర్నూలు గూడూరు జుల్లెకల్
12 కర్నూలు గూడూరు పొన్నెకల్
13 కర్నూలు గూడూరు మునగాల
14 కర్నూలు గూడూరు మల్లాపురం
15 కర్నూలు గూడూరు రేగడి కానాపురం
16 కర్నూలు గూడూరు గూడూరు
17 కర్నూలు గూడూరు చనుగొండ్ల
18 కర్నూలు గూడూరు గుడిపాడు
19 కర్నూలు గూడూరు పెంచికలపాడు
20 కర్నూలు గూడూరు కె.నాగులాపురం
21 కర్నూలు గూడూరు బూడిదపాడు
22 కర్నూలు కర్నూలు సుంకేశుల
23 కర్నూలు కర్నూలు రేమట
24 కర్నూలు కర్నూలు ఆర్.కొంతలపాడు
25 కర్నూలు కర్నూలు ఎదురూరు
26 కర్నూలు కర్నూలు ఉల్చాల
27 కర్నూలు కర్నూలు బసవపురం
28 కర్నూలు కర్నూలు జి.సింగవరం
29 కర్నూలు కర్నూలు నిడ్జూరు
30 కర్నూలు కర్నూలు మునగాలపాడు
31 కర్నూలు కర్నూలు మామిదాలపాడు
32 కర్నూలు కర్నూలు పంచలింగాల
33 కర్నూలు కర్నూలు రోజా
34 కర్నూలు కర్నూలు ఇ.తాండ్రపాడు
35 కర్నూలు కర్నూలు గొందిపర్ల
36 కర్నూలు కర్నూలు దేవమాడ
37 కర్నూలు కర్నూలు పూడూరు
38 కర్నూలు కర్నూలు గార్గేయపురం
39 కర్నూలు కర్నూలు దిగువపాడు
40 కర్నూలు కర్నూలు నూతనపల్లె
41 కర్నూలు కర్నూలు పసుపుల
42 కర్నూలు కర్నూలు జోహరాపురం
43 కర్నూలు కర్నూలు దిన్నదేవరపాడు
44 కర్నూలు కర్నూలు బి.తాండ్రపాడు
45 కర్నూలు కర్నూలు రుద్రవరం
46 కర్నూలు కర్నూలు కర్నూలు
47 కర్నూలు నందికోట్కూరు సాతానికోట
48 కర్నూలు నందికోట్కూరు బిగినవేముల
49 కర్నూలు నందికోట్కూరు కొనిదేల
50 కర్నూలు నందికోట్కూరు నాగటూరు
51 కర్నూలు నందికోట్కూరు మద్దిగట్ల
52 కర్నూలు నందికోట్కూరు మల్యాల
53 కర్నూలు నందికోట్కూరు అల్లూరు
54 కర్నూలు నందికోట్కూరు వడ్డెమాను
55 కర్నూలు నందికోట్కూరు నందికొట్కూరు
56 కర్నూలు నందికోట్కూరు బొల్లవరం
57 కర్నూలు నందికోట్కూరు దామగట్ల
58 కర్నూలు నందికోట్కూరు బ్రాహణకొట్కూరు
59 కర్నూలు పగిడ్యాల మూర్వకొండ
60 కర్నూలు పగిడ్యాల వీరాపురం
61 కర్నూలు పగిడ్యాల ఎల్లాల
62 కర్నూలు పగిడ్యాల ముచ్చుమర్రి
63 కర్నూలు పగిడ్యాల పాలమర్రి
64 కర్నూలు పగిడ్యాల బీరవోలు
65 కర్నూలు పగిడ్యాల ప్రాత కోట(తూర్పు )
66 కర్నూలు పగిడ్యాల పగిడ్యాల
67 కర్నూలు పగిడ్యాల లక్ష్మాపురం
68 కర్నూలు పగిడ్యాల ప్రాత కోట(పడమర)
69 కర్నూలు కొత్తపల్లి వీరభద్ర దుర్గం
70 కర్నూలు కొత్తపల్లి సిద్దేశ్వరం
71 కర్నూలు కొత్తపల్లి సంగమేశ్వరం
72 కర్నూలు కొత్తపల్లి ఎర్రమట్టం
73 కర్నూలు కొత్తపల్లి ముసలిమడుగు
74 కర్నూలు కొత్తపల్లి గుమ్మడాపురం
75 కర్నూలు కొత్తపల్లి శివపురం
76 కర్నూలు కొత్తపల్లి కొత్తపల్లె
77 కర్నూలు కొత్తపల్లి గువ్వలకుంట
78 కర్నూలు కొత్తపల్లి నందికుంట
79 కర్నూలు కొత్తపల్లి గోకవరం
80 కర్నూలు కొత్తపల్లి బట్టువానిపల్లె
81 కర్నూలు కొత్తపల్లి కొక్కెరంచ
82 కర్నూలు కొత్తపల్లి ఇదురుపాడు
83 కర్నూలు కొత్తపల్లి దుద్యాల
84 కర్నూలు ఆత్మకూరు ఆత్మకూరు
85 కర్నూలు ఆత్మకూరు కురుకుంద
86 కర్నూలు ఆత్మకూరు వడ్లరామాపురం
87 కర్నూలు ఆత్మకూరు ఇందిరేశ్వరం
88 కర్నూలు ఆత్మకూరు పిన్నాపురం
89 కర్నూలు ఆత్మకూరు సిద్దాపురం
90 కర్నూలు ఆత్మకూరు క్రిష్ణాపురం
91 కర్నూలు ఆత్మకూరు సిద్దెపల్లి
92 కర్నూలు ఆత్మకూరు నల్లకాల్వ
93 కర్నూలు ఆత్మకూరు కరివేన
94 కర్నూలు వెలుగోడు రేగడి గూడూరు
95 కర్నూలు వెలుగోడు వేల్పనూరు
96 కర్నూలు వెలుగోడు అబ్దులాపురం
97 కర్నూలు వెలుగోడు గుంటకన్నల
98 కర్నూలు వెలుగోడు వెలుగోడు
99 కర్నూలు వెలుగోడు బోయరేవుల
100 కర్నూలు వెలుగోడు ముత్తుకూరు
101 కర్నూలు పాములపాడు తుమ్మలూరు
102 కర్నూలు పాములపాడు జూటూరు
103 కర్నూలు పాములపాడు చెలిమెల్ల
104 కర్నూలు పాములపాడు ఇస్కాల
105 కర్నూలు పాములపాడు కంబాలపల్లి
106 కర్నూలు పాములపాడు భానుముక్కల
107 కర్నూలు పాములపాడు పాములపాడు
108 కర్నూలు పాములపాడు మిట్టకందాల
109 కర్నూలు పాములపాడు వేంపెంట
110 కర్నూలు పాములపాడు మద్దూరు
111 కర్నూలు పాములపాడు వానాల
112 కర్నూలు జూపాడు బంగ్లా మండ్లెము
113 కర్నూలు జూపాడు బంగ్లా తర్తూరు
114 కర్నూలు జూపాడు బంగ్లా తంగడంచ
115 కర్నూలు జూపాడు బంగ్లా 35-బొల్లవరము
116 కర్నూలు జూపాడు బంగ్లా తాడిపాడు
117 కర్నూలు జూపాడు బంగ్లా గణపురం
118 కర్నూలు జూపాడు బంగ్లా 80-బన్నూరు
119 కర్నూలు జూపాడు బంగ్లా తరిగోపుల
120 కర్నూలు జూపాడు బంగ్లా లింగాపురము
121 కర్నూలు జూపాడు బంగ్లా పారుమంచాల
122 కర్నూలు జూపాడు బంగ్లా తూడిచెర్ల
123 కర్నూలు మిడ్తూరు నాగలూటి
124 కర్నూలు మిడ్తూరు మాసపేట
125 కర్నూలు మిడ్తూరు కడుమూరు
126 కర్నూలు మిడ్తూరు మిడ్తూరు
127 కర్నూలు మిడ్తూరు వీపనగండ్ల
128 కర్నూలు మిడ్తూరు బైరపురము
129 కర్నూలు మిడ్తూరు తిమ్మాపురము
130 కర్నూలు మిడ్తూరు చెరుకు చెర్ల
131 కర్నూలు మిడ్తూరు సుంకేసుల
132 కర్నూలు మిడ్తూరు రోళ్లపాడు
133 కర్నూలు మిడ్తూరు అలగనూరు
134 కర్నూలు మిడ్తూరు తలముడిపి
135 కర్నూలు మిడ్తూరు జలకనూరు
136 కర్నూలు మిడ్తూరు చింతలపల్లె
137 కర్నూలు మిడ్తూరు దేవనూరు
138 కర్నూలు మిడ్తూరు చౌటుకూరు
139 కర్నూలు మిడ్తూరు బన్నూరు
140 కర్నూలు ఓర్వకల్లు నన్నూరు
141 కర్నూలు ఓర్వకల్లు పూడిచెర్ల
142 కర్నూలు ఓర్వకల్లు కేతవరం
143 కర్నూలు ఓర్వకల్లు కన్నమడకల
144 కర్నూలు ఓర్వకల్లు తిప్పాయపల్లె
145 కర్నూలు ఓర్వకల్లు శకునాల
146 కర్నూలు ఓర్వకల్లు బ్రాహణపల్లె
147 కర్నూలు ఓర్వకల్లు హుసెనాపురం
148 కర్నూలు ఓర్వకల్లు యన్. కొంతలపాడు
149 కర్నూలు ఓర్వకల్లు గుట్టపాడు
150 కర్నూలు ఓర్వకల్లు ఓర్వకల్లు
151 కర్నూలు ఓర్వకల్లు మీదివేముల
152 కర్నూలు ఓర్వకల్లు లొద్దిపల్లి
153 కర్నూలు ఓర్వకల్లు బొడ్డువానిపల్లె
154 కర్నూలు ఓర్వకల్లు ఉయ్యాలవాడ
155 కర్నూలు ఓర్వకల్లు ఉప్పలపాడు
156 కర్నూలు ఓర్వకల్లు కాల్వ
157 కర్నూలు ఓర్వకల్లు పాలకొలను
158 కర్నూలు ఓర్వకల్లు సొమయాజులపల్లె
159 కర్నూలు ఓర్వకల్లు కొమరోలు
160 కర్నూలు కల్లూరు పర్ల
161 కర్నూలు కల్లూరు ఎ.గోకులపాడు
162 కర్నూలు కల్లూరు పెద్దపాడు
163 కర్నూలు కల్లూరు కల్లూరు .
164 కర్నూలు కల్లూరు పందిపాడు
165 కర్నూలు కల్లూరు లక్ష్మిపురం
166 కర్నూలు కల్లూరు సల్కాపురం
167 కర్నూలు కల్లూరు కె-మార్కాపురం
168 కర్నూలు కల్లూరు బస్తిపాడు
169 కర్నూలు కల్లూరు పెద్ద టేకూరు
170 కర్నూలు కల్లూరు దూపాడు
171 కర్నూలు కల్లూరు తడకనపల్లె
172 కర్నూలు కల్లూరు చిన్న టేకూరు
173 కర్నూలు కల్లూరు చెట్ల మల్లాపురం
174 కర్నూలు కల్లూరు బొల్లవరం
175 కర్నూలు కల్లూరు పుసులూరు
176 కర్నూలు కల్లూరు రేమడూరు
177 కర్నూలు కల్లూరు నాయకల్
178 కర్నూలు కల్లూరు కొంగనపాడు
179 కర్నూలు కల్లూరు ఉలిందకొండ
180 కర్నూలు కల్లూరు యాపర్ల పాడు
181 కర్నూలు కోడుమూరు పులకుర్తి
182 కర్నూలు కోడుమూరు వర్కూరు
183 కర్నూలు కోడుమూరు కోడుమూరు
184 కర్నూలు కోడుమూరు ప్యాలకుర్తి
185 కర్నూలు కోడుమూరు అమడగుంట్ల
186 కర్నూలు కోడుమూరు అనుగొండ
187 కర్నూలు కోడుమూరు లద్దగిరి
188 కర్నూలు కోడుమూరు ఎర్రదొడ్డి
189 కర్నూలు కోడుమూరు గోరంట్ల
190 కర్నూలు కోడుమూరు ముడుమలగుర్తి
191 కర్నూలు క్రిష్ణగిరి మన్నెగుంట
192 కర్నూలు క్రిష్ణగిరి పోతుగల్లు
193 కర్నూలు క్రిష్ణగిరి ఆగవేలి
194 కర్నూలు క్రిష్ణగిరి ఎరుకల చెరువు
195 కర్నూలు క్రిష్ణగిరి క్రిష్ణగిరి
196 కర్నూలు క్రిష్ణగిరి యసి.ఎర్రగుడి
197 కర్నూలు క్రిష్ణగిరి టి.గోకులపాడు
198 కర్నూలు క్రిష్ణగిరి తోగరచేడు
199 కర్నూలు క్రిష్ణగిరి అమకతాడు
200 కర్నూలు క్రిష్ణగిరి కంబాలపాడు
201 కర్నూలు క్రిష్ణగిరి చుంచు ఎర్రగుడి
202 కర్నూలు క్రిష్ణగిరి లక్కసాగరం
203 కర్నూలు క్రిష్ణగిరి చిట్యాల
204 కర్నూలు క్రిష్ణగిరి కటారు కొండ
205 కర్నూలు క్రిష్ణగిరి ఆలంకొండ
206 కర్నూలు వెల్దుర్తి నర్లాపురం
207 కర్నూలు వెల్దుర్తి ఇ.మల్లెపల్లె
208 కర్నూలు వెల్దుర్తి రామల్లకోట
209 కర్నూలు వెల్దుర్తి పుల్లగుమ్మి
210 కర్నూలు వెల్దుర్తి కలుగొట్ల
211 కర్నూలు వెల్దుర్తి బుక్కాపురం
212 కర్నూలు వెల్దుర్తి సర్పరాజపురం
213 కర్నూలు వెల్దుర్తి నర్సాపురం
214 కర్నూలు వెల్దుర్తి యస్.బోయనపల్లె
215 కర్నూలు వెల్దుర్తి వెల్దుర్తి
216 కర్నూలు వెల్దుర్తి చెరుకులపాడు
217 కర్నూలు వెల్దుర్తి సూదెపల్లి
218 కర్నూలు వెల్దుర్తి లక్ష్మి నగరము
219 కర్నూలు వెల్దుర్తి గోవర్దనగిరి
220 కర్నూలు వెల్దుర్తి యస్.పెరుముల
221 కర్నూలు వెల్దుర్తి బోగోలు
222 కర్నూలు బేతంచెర్ల పెండెకల్లు
223 కర్నూలు బేతంచెర్ల ముద్దవరం
224 కర్నూలు బేతంచెర్ల ఎంబాయి
225 కర్నూలు బేతంచెర్ల బుగ్గానిపల్లి
226 కర్నూలు బేతంచెర్ల కొలుములపల్లి
227 కర్నూలు బేతంచెర్ల బెతంచెర్ల
228 కర్నూలు బేతంచెర్ల గూటుపల్లి
229 కర్నూలు బేతంచెర్ల కొత్తపల్లి
230 కర్నూలు బేతంచెర్ల రంగాపురం
231 కర్నూలు బేతంచెర్ల అంబాపురం
232 కర్నూలు బేతంచెర్ల గోర్లగుట్ట
233 కర్నూలు ప్యాపిలి పెద్దపూదిల్ల
234 కర్నూలు ప్యాపిలి యస్. రంగాపురం
235 కర్నూలు ప్యాపిలి కలచట్ల
236 కర్నూలు ప్యాపిలి యస్. రాయంపేట
237 కర్నూలు ప్యాపిలి యస్.నల్లబల్లి
238 కర్నూలు ప్యాపిలి పోతుదొడ్డి
239 కర్నూలు ప్యాపిలి ప్యాపిలి
240 కర్నూలు ప్యాపిలి వెంగలాంపల్లె
241 కర్నూలు ప్యాపిలి మెట్టుపల్లె
242 కర్నూలు ప్యాపిలి జలదుర్గం
243 కర్నూలు ప్యాపిలి మాధవరం
244 కర్నూలు ప్యాపిలి మునిమడుగు
245 కర్నూలు ప్యాపిలి రాచర్ల
246 కర్నూలు ప్యాపిలి నేరెడుచెర్ల
247 కర్నూలు ప్యాపిలి కొమ్మెమర్రి
248 కర్నూలు ప్యాపిలి చంద్రపల్లె
249 కర్నూలు ప్యాపిలి గుడిపాడు
250 కర్నూలు ప్యాపిలి జక్కసానికుంట్ల
251 కర్నూలు ప్యాపిలి బూరుగుల
252 కర్నూలు డోను యాపదిన్నె
253 కర్నూలు డోను వెంకటాపురం
254 కర్నూలు డోను ఉడుములపాడు
255 కర్నూలు డోను జగదుర్తి
256 కర్నూలు డోను కామగానికుంట్ల
257 కర్నూలు డోను డోను
258 కర్నూలు డోను సోత్రియం వలసల
259 కర్నూలు డోను మల్కాపురం
260 కర్నూలు డోను కొచ్చెర్వు
261 కర్నూలు డోను ఉంగరానిగుండ్ల
262 కర్నూలు డోను ఎద్దుపెంట
263 కర్నూలు డోను చనుగొండ్ల
264 కర్నూలు డోను సోత్రియం గుండాల
265 కర్నూలు డోను కొత్తబురుజు
266 కర్నూలు డోను దేవరబండ
267 కర్నూలు డోను కొత్తకోట

 

నంద్యాల డివిజన్
క్రమ సంఖ్య డివిజన్ పేరు మండలం పేరు గ్రామం పేరు
1 నంద్యాల పాణ్యం పిన్నాపురం
2 నంద్యాల పాణ్యం గోరకల్లు
3 నంద్యాల పాణ్యం కొండజూటూరు
4 నంద్యాల పాణ్యం చిలకల
5 నంద్యాల పాణ్యం బలపనూరు
6 నంద్యాల పాణ్యం పాణ్యం
7 నంద్యాల పాణ్యం తమ్మరాజుపల్లె
8 నంద్యాల పాణ్యం కొణిదేడు
9 నంద్యాల పాణ్యం నెరవాడ
10 నంద్యాల పాణ్యం కౌలూరు
11 నంద్యాల పాణ్యం తోగరచేడు
12 నంద్యాల పాణ్యం మద్దూరు
13 నంద్యాల పాణ్యం భూపనపాడు
14 నంద్యాల పాణ్యం ఆలమూరు
15 నంద్యాల పాణ్యం గోనవరం
16 నంద్యాల పాణ్యం అనుపూరు
17 నంద్యాల పాణ్యం కొత్తూరు
18 నంద్యాల పాణ్యం గగ్గటూరు
19 నంద్యాల గడివేముల గని
20 నంద్యాల గడివేముల మంచాలకట్ట
21 నంద్యాల గడివేముల గడివేముల
22 నంద్యాల గడివేముల కొర్రపోలూరు
23 నంద్యాల గడివేముల బిలకలగూడురు
24 నంద్యాల గడివేముల పెసరవాయి
25 నంద్యాల గడివేముల బుజనూరు
26 నంద్యాల గడివేముల చెనకపల్లె
27 నంద్యాల గడివేముల చిందుకూరు
28 నంద్యాల గడివేముల కరిమద్దెల
29 నంద్యాల గడివేముల గడిగరేవూల
30 నంద్యాల గడివేముల తిరుపాడు
31 నంద్యాల గడివేముల కొరటమద్ది
32 నంద్యాల గడివేముల దుర్వేశి
33 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు బోజనం
34 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు పరమటూరు
35 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు సంతజూటూరు
36 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు పెద్ద దేవులాపురం
37 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు నారాయణపురం
38 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు గాలిచెన్నయ్య పాలెం
39 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు రామాపురం
40 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు బండి ఆత్మకూరు
41 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు ఎర్రగుంట్ల
42 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు కాకనూరు
43 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు పార్నపల్లె
44 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు ఈర్న పాడు
45 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు కడమల కాల్వ
46 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు అయ్యవారి కోడూరు
47 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు బైయ్యపు కోడూరు
48 నంద్యాల నంద్యాల పోలూరు
49 నంద్యాల నంద్యాల రోయమల్ పురము
50 నంద్యాల నంద్యాల మునగాల
51 నంద్యాల నంద్యాల పులిమద్ది
52 నంద్యాల నంద్యాల భీమవరము
53 నంద్యాల నంద్యాల నంద్యాల
54 నంద్యాల నంద్యాల బిల్లాపురము
55 నంద్యాల నంద్యాల మూలసాగరం
56 నంద్యాల నంద్యాల ఉడుమలపురము
57 నంద్యాల నంద్యాల చాపిరేవుల
58 నంద్యాల నంద్యాల నూనెపల్లి
59 నంద్యాల నంద్యాల కొట్టాల
60 నంద్యాల నంద్యాల అయ్యలూరు
61 నంద్యాల నంద్యాల చాబోలు
62 నంద్యాల నంద్యాల కానాల
63 నంద్యాల నంద్యాల పుసులూరు
64 నంద్యాల నంద్యాల బ్రాహ్మణపల్లె
65 నంద్యాల నంద్యాల మిట్నాల
66 నంద్యాల నంద్యాల గుంతనాల
67 నంద్యాల నంద్యాల కొత్తపల్లె
68 నంద్యాల మహానంది బొల్లవరం
69 నంద్యాల మహానంది బుక్కాపురం
70 నంద్యాల మహానంది తిమ్మాపురం
71 నంద్యాల మహానంది తమ్మడపల్లె
72 నంద్యాల మహానంది నందిపల్లె
73 నంద్యాల మహానంది మసీదుపురం
74 నంద్యాల మహానంది గోపవరం
75 నంద్యాల మహానంది గాజులపల్లె
76 నంద్యాల మహానంది బసవపురం
77 నంద్యాల శిరివెళ్ళ గోవిందపల్లె
78 నంద్యాల శిరివెళ్ళ చెన్నూరు
79 నంద్యాల శిరివెళ్ళ గంగవరం
80 నంద్యాల శిరివెళ్ళ బోయలగుంట్ల
81 నంద్యాల శిరివెళ్ళ మహదేవాపురం
82 నంద్యాల శిరివెళ్ళ శిరివెళ్ళ
83 నంద్యాల శిరివెళ్ళ కామినేనిపల్లె
84 నంద్యాల శిరివెళ్ళ కోటపాడు
85 నంద్యాల శిరివెళ్ళ ఎర్రగుంట్ల
86 నంద్యాల శిరివెళ్ళ వనికందిన్నె
87 నంద్యాల శిరివెళ్ళ జుగ్నపల్లె
88 నంద్యాల శిరివెళ్ళ గుంపరమా న్ దిన్నె
89 నంద్యాల రుద్రవరం బీరవోలు
90 నంద్యాల రుద్రవరం కోటకొండ
91 నంద్యాల రుద్రవరం శ్రీరంగాపురం
92 నంద్యాల రుద్రవరం ఎల్లవత్తుల
93 నంద్యాల రుద్రవరం చిన్నకంబలూరు
94 నంద్యాల రుద్రవరం పెద్ద కంబలూరు
95 నంద్యాల రుద్రవరం వెలగలపల్లె
96 నంద్యాల రుద్రవరం కోండమాయపల్లే
97 నంద్యాల రుద్రవరం పేరూరు
98 నంద్యాల రుద్రవరం ఎర్రగుడి దిన్నె
99 నంద్యాల రుద్రవరం చిలకలూరు
100 నంద్యాల రుద్రవరం చందలూరు
101 నంద్యాల రుద్రవరం ఆర్. నాగులవరం
102 నంద్యాల రుద్రవరం రుద్రవరం
103 నంద్యాల రుద్రవరం టి. లింగందిన్నె
104 నంద్యాల రుద్రవరం ముత్తలూరు
105 నంద్యాల రుద్రవరం మందలూరు
106 నంద్యాల రుద్రవరం నరసాపురం
107 నంద్యాల రుద్రవరం ఆలమూరు
108 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ బత్తలూరు
109 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ నల్లగట్ల
110 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ గోపాలపురం
111 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ జి.జంబులదిన్నె
112 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ గూబగుండం
113 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ దేవరాయపురం
114 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ పెద్ద చింతకుంట
115 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ యస్.లింగందిన్నె
116 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ ఆళ్లగడ్డ గ్రామం
117 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ పడకండ్ల
118 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ పాలసాగరం
119 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ ఒబులాంపల్లె
120 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ యాదవాడ
121 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ మిట్టపల్లె
122 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ అహోబిలం
123 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ బాచెపల్లె
124 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ ఆర్.క్రిష్ణాపురం
125 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ కోటకందుకూరు
126 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ పాత కందుకూరు
127 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ చింతకొమ్మదిన్నె
128 నంద్యాల చాగలమర్రి రాంపల్లె
129 నంద్యాల చాగలమర్రి పెద్దబోధనం
130 నంద్యాల చాగలమర్రి చిన్న బోధనం
131 నంద్యాల చాగలమర్రి తోడేండ్లపల్లె
132 నంద్యాల చాగలమర్రి ముత్యాలపాడు
133 నంద్యాల చాగలమర్రి దంట్లవనిపెంట
134 నంద్యాల చాగలమర్రి గొడిగనూరు
135 నంద్యాల చాగలమర్రి మద్దూరు
136 నంద్యాల చాగలమర్రి నేలంపాడు
137 నంద్యాల చాగలమర్రి బ్ర్మాహణపల్లె
138 నంద్యాల చాగలమర్రి గొట్లూరు
139 నంద్యాల చాగలమర్రి రాజోలి
140 నంద్యాల చాగలమర్రి కలుగొట్లపల్లె
141 నంద్యాల చాగలమర్రి మల్లవేముల
142 నంద్యాల చాగలమర్రి చాగలమర్రి
143 నంద్యాల చాగలమర్రి సెట్టివీడు
144 నంద్యాల చాగలమర్రి చింతలచెరువు
145 నంద్యాల చాగలమర్రి పెద్దవెంగలి
146 నంద్యాల చాగలమర్రి చిన్న వంగలి
147 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ హరివరం
148 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ నర్శిపల్లె
149 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ యస్.కొత్తపల్లె
150 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ అల్లూరు
151 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ సుద్దమల్ల
152 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ పడిగెపాడు
153 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ ఆర్. పాపంపల్లె
154 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ ఉయ్యాలవాడ
155 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ రూపనగుడి
156 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ మాయలూరు
157 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ తుడుమలదిన్నె
158 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ గోవిందపల్లె
159 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ బోడెమ్మనూరు
160 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ ఇంజేడు
161 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ కొండుపల్లె
162 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ సర్వాయిపల్లె
163 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ పెద్దఎమ్మనూరు
164 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ కాకరవాడ
165 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ రెడ్డివారి జంబులదిన్నె
166 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ వెంగంపల్లె
167 నంద్యాల డోర్నిపాడు గుండుపాపల
168 నంద్యాల డోర్నిపాడు డబ్ల్యు.గోవిందిన్నె
169 నంద్యాల డోర్నిపాడు చాకరాజువేముల
170 నంద్యాల డోర్నిపాడు బుర్రారెడ్డిపల్లె
171 నంద్యాల డోర్నిపాడు అర్జునాపురం
172 నంద్యాల డోర్నిపాడు కొండాపురం
173 నంద్యాల డోర్నిపాడు రామచంద్రాపురము
174 నంద్యాల డోర్నిపాడు దొర్నిపాడు .
175 నంద్యాల డోర్నిపాడు క్రిష్టిపాడు
176 నంద్యాల డోర్నిపాడు డబ్ల్యు. కొత్తపల్లి
177 నంద్యాల గోస్పాడు పసురపాడు
178 నంద్యాల గోస్పాడు జూలేపల్లె
179 నంద్యాల గోస్పాడు యమ్.చింతకుంట
180 నంద్యాల గోస్పాడు యస్.నాగులవరము
181 నంద్యాల గోస్పాడు సాంబవరము
182 నంద్యాల గోస్పాడు దీబగుంట్ల
183 నంద్యాల గోస్పాడు కానాలపల్లె
184 నంద్యాల గోస్పాడు జిల్లెల్ల
185 నంద్యాల గోస్పాడు గోస్పాడు
186 నంద్యాల గోస్పాడు తేళ్లపురి
187 నంద్యాల గోస్పాడు రాయపాడు
188 నంద్యాల గోస్పాడు యస్.కూలూరు
189 నంద్యాల గోస్పాడు ఒంటివెలగల
190 నంద్యాల గోస్పాడు యళ్లూరు (సౌత్)
191 నంద్యాల గోస్పాడు యం. క్రిష్ణాపురం
192 నంద్యాల గోస్పాడు యళ్లూరు (నార్ద్)
193 నంద్యాల కోవేలకుంట్ల పెద్దకొప్పెర్ల
194 నంద్యాల కోవేలకుంట్ల చిన్నకొప్పెర్ల
195 నంద్యాల కోవేలకుంట్ల వల్లంపాడు
196 నంద్యాల కోవేలకుంట్ల లింగాల
197 నంద్యాల కోవేలకుంట్ల రేవనూరు
198 నంద్యాల కోవేలకుంట్ల యం.ఉప్పలూరు
199 నంద్యాల కోవేలకుంట్ల కలుగొట్ల
200 నంద్యాల కోవేలకుంట్ల జొలదరాశి
201 నంద్యాల కోవేలకుంట్ల వెలగటూరు
202 నంద్యాల కోవేలకుంట్ల బిజినవేముల
203 నంద్యాల కోవేలకుంట్ల అమడాల
204 నంద్యాల కోవేలకుంట్ల సౌదరదిన్నె
205 నంద్యాల కోవేలకుంట్ల చింతకుంట్ల
206 నంద్యాల కోవేలకుంట్ల కోయిలకుంట్ల  .
207 నంద్యాల కోవేలకుంట్ల భీమునిపాడు
208 నంద్యాల కోవేలకుంట్ల కంపమల్ల
209 నంద్యాల కోవేలకుంట్ల పొట్టిపాడు
210 నంద్యాల కోవేలకుంట్ల గుల్లదుర్తి
211 నంద్యాల బనగానపల్లె కటికవానికుంట
212 నంద్యాల బనగానపల్లె ఎర్రగుడి
213 నంద్యాల బనగానపల్లె హుశేనాపురం
214 నంద్యాల బనగానపల్లె సలామాబాద఼్
215 నంద్యాల బనగానపల్లె చెరువుపల్లె
216 నంద్యాల బనగానపల్లె పలుకూరు
217 నంద్యాల బనగానపల్లె రామతీర్థం
218 నంద్యాల బనగానపల్లె బీరవోలు
219 నంద్యాల బనగానపల్లె నందివర్గం
220 నంద్యాల బనగానపల్లె జిల్లెల్ల
221 నంద్యాల బనగానపల్లె తిమ్మాపురం
222 నంద్యాల బనగానపల్లె నందవరం
223 నంద్యాల బనగానపల్లె వెంకటాపురం
224 నంద్యాల బనగానపల్లె యనకండ్ల
225 నంద్యాల బనగానపల్లె మీరాపురం
226 నంద్యాల బనగానపల్లె గులామలియబాదు
227 నంద్యాల బనగానపల్లె పసుపుల
228 నంద్యాల బనగానపల్లె క్రిష్ణగిరి
229 నంద్యాల బనగానపల్లె చెర్లొకొత్తూరు
230 నంద్యాల బనగానపల్లె జ్వాలపురం
231 నంద్యాల బనగానపల్లె పాతపాడు
232 నంద్యాల బనగానపల్లె యాగంటిపల్లె
233 నంద్యాల బనగానపల్లె బత్తులూరుపాడు
234 నంద్యాల బనగానపల్లె పండ్లాపురం
235 నంద్యాల బనగానపల్లె శంకలాపురం
236 నంద్యాల బనగానపల్లె విఠలాపురం
237 నంద్యాల బనగానపల్లె టంగుటూరు
238 నంద్యాల బనగానపల్లె అప్పలాపురం
239 నంద్యాల బనగానపల్లె కైప
240 నంద్యాల బనగానపల్లె మిట్టపల్లె
241 నంద్యాల బనగానపల్లె బనగానపల్లె
242 నంద్యాల బనగానపల్లె భానుముక్కల
243 నంద్యాల బనగానపల్లె రాళ్లకొత్తూరు
244 నంద్యాల బనగానపల్లె తమ్మడపల్లె
245 నంద్యాల బనగానపల్లె కాపులపల్లె
246 నంద్యాల బనగానపల్లె ఇల్లూరుకొత్తపేట
247 నంద్యాల బనగానపల్లె జంబులదిన్నె
248 నంద్యాల బనగానపల్లె నిలువుగండ్ల
249 నంద్యాల బనగానపల్లె గులాంనబిపేట
250 నంద్యాల సంజామల వసంతాపురం
251 నంద్యాల సంజామల హోత్రమాన్ దిన్నె
252 నంద్యాల సంజామల కమలపురి
253 నంద్యాల సంజామల నట్లకొత్తూరు
254 నంద్యాల సంజామల ముదిగెడు
255 నంద్యాల సంజామల బొందలదిన్నె
256 నంద్యాల సంజామల ఆకుమల్ల
257 నంద్యాల సంజామల ముక్క మల్ల
258 నంద్యాల సంజామల ఎగ్గోని
259 నంద్యాల సంజామల సంజామల
260 నంద్యాల సంజామల ముచలపురి
261 నంద్యాల సంజామల ఆల్వకొండ
262 నంద్యాల సంజామల పేరుసోముల
263 నంద్యాల సంజామల దత్తాపురం
264 నంద్యాల సంజామల రామభద్రునిపల్లె
265 నంద్యాల సంజామల గిద్దలూరు
266 నంద్యాల సంజామల మంగపల్లె
267 నంద్యాల సంజామల కానాల
268 నంద్యాల సంజామల లింగందిన్నె
269 నంద్యాల సంజామల మిక్కినేనిపల్లె
270 నంద్యాల సంజామల నొస్సం
271 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల పెట్నికోట
272 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల బెలుం
273 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల మిర్జాపురం
274 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల బెలుం శింగవరం
275 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల కోటపాడు
276 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల నందిపాడు
277 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల కల్వటాల
278 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల కొలిమిగుండ్ల  .
279 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల ఇటిక్యాల
280 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల తుమ్మలపెంట
281 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల చింతలాయపల్లె
282 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల అబ్దుల్లాపురం
283 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల కోరుమానుపల్లె
284 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల తోళ్లమడుగు
285 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల యస్. చెన్నంపల్లె
286 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల తిమ్మనాయుని పేట
287 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల బోయలతాడిపత్రి
288 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల బోయల ఉప్పలూరు
289 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల హనుమంతుగుండం
290 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల ఎర్రగుడి
291 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల పెద్దవెంతుర్ల
292 నంద్యాల ఔకు మంగంపల్లె
293 నంద్యాల ఔకు రామవరం
294 నంద్యాల ఔకు మెట్టుపల్లె
295 నంద్యాల ఔకు గాండ్ల సింగవరం
296 నంద్యాల ఔకు అన్నవరం
297 నంద్యాల ఔకు వేములపాడు
298 నంద్యాల ఔకు శివవరం
299 నంద్యాల ఔకు చెన్నంపల్లె
300 నంద్యాల ఔకు నిచ్చెనమెట్ల
301 నంద్యాల ఔకు ఔకు
302 నంద్యాల ఔకు కునుకుంట్ల
303 నంద్యాల ఔకు ఊప్పలపాడు
304 నంద్యాల ఔకు జునుతల
305 నంద్యాల ఔకు చెర్లోపల్లె
306 నంద్యాల ఔకు శింగనపల్లె
307 నంద్యాల ఔకు సంగపట్నం
308 నంద్యాల ఔకు రామాపురం
309 నంద్యాల ఔకు చనుగొండ్ల
310 నంద్యాల ఔకు సుంకేశుల

 

ఆదోని డివిజన్
క్రమ సంఖ్య డివిజన్ పేరు మండలం పేరు గ్రామం పేరు
1 ఆదోని కౌతాళం నదిచాగి
2 ఆదోని కౌతాళం కుంబళనూరు
3 ఆదోని కౌతాళం గోతులదొడ్డి
4 ఆదోని కౌతాళం కాటె దొడ్డి
5 ఆదోని కౌతాళం మరళి
6 ఆదోని కౌతాళం గుడికంబాళి
7 ఆదోని కౌతాళం గుఱ్రాల దొడ్డి
8 ఆదోని కౌతాళం వల్లూరు
9 ఆదోని కౌతాళం హాల్వి
10 ఆదోని కౌతాళం చూడి
11 ఆదోని కౌతాళం తిప్పలదొడ్డి
12 ఆదోని కౌతాళం కరణి
13 ఆదోని కౌతాళం మల్లనహట్టి
14 ఆదోని కౌతాళం చిర్తపల్లి
15 ఆదోని కౌతాళం సుళేకేరి
16 ఆదోని కౌతాళం మదిరె
17 ఆదోని కౌతాళం పొదలకుంట
18 ఆదోని కౌతాళం కాత్రికి
19 ఆదోని కౌతాళం మ్యాళిగనూరు
20 ఆదోని కౌతాళం లింగాలదిన్నె
21 ఆదోని కౌతాళం అగసలదిన్నె
22 ఆదోని కౌతాళం డోమ్బాలదిన్నె
23 ఆదోని కౌతాళం బంటకుంట
24 ఆదోని కౌతాళం ఉరుకుంద
25 ఆదోని కౌతాళం కామవరం
26 ఆదోని కౌతాళం ఈచనహాల్
27 ఆదోని కౌతాళం కౌతాళం
28 ఆదోని కౌతాళం వీర్లదిన్నె
29 ఆదోని కౌతాళం బాపురం
30 ఆదోని కౌతాళం రౌడూరు
31 ఆదోని కౌతాళం ఉప్పరహాల్
32 ఆదోని కౌతాళం కుంటనహాల్
33 ఆదోని కౌతాళం బదినేహాల్
34 ఆదోని కౌతాళం ఎరిగేరి
35 ఆదోని కౌతాళం తోవి
36 ఆదోని కోసిగి కడిదొడ్డి
37 ఆదోని కోసిగి ఆర్లబండ
38 ఆదోని కోసిగి కందుకూరు
39 ఆదోని కోసిగి మూగలదౌడ్డి
40 ఆదోని కోసిగి బత్రబౌమ్మలాపురం
41 ఆదోని కోసిగి అగసనూరు
42 ఆదోని కోసిగి సాతనూరు
43 ఆదోని కోసిగి తుంబిగనూరు
44 ఆదోని కోసిగి ఐరనగల్లు
45 ఆదోని కోసిగి జంపాపురం
46 ఆదోని కోసిగి చిర్తనకల్లు
47 ఆదోని కోసిగి కామన దొడ్డి
48 ఆదోని కోసిగి పుట్ట కుంట
49 ఆదోని కోసిగి దుద్ది
50 ఆదోని కోసిగి ఎండపల్లి
51 ఆదోని కోసిగి సజ్జల గుడ్డం
52 ఆదోని కోసిగి దేవరబెట్ట
53 ఆదోని కోసిగి బోంపల్లి
54 ఆదోని కోసిగి బెలగల్
55 ఆదోని కోసిగి పల్లిపాడు
56 ఆదోని కోసిగి కలవలగుండు
57 ఆదోని కోసిగి చింతకుంట
58 ఆదోని కోసిగి పేండెకల్
59 ఆదోని కోసిగి కోసిగి
60 ఆదోని కోసిగి నెలకోసిగి
61 ఆదోని కోసిగి వందగల్లు
62 ఆదోని కోసిగి జుమ్మాలదిన్నె
63 ఆదోని కోసిగి గౌడగల్లు
64 ఆదోని మంత్రాలయం నారాయణపురం
65 ఆదోని మంత్రాలయం కగ్గల్లు
66 ఆదోని మంత్రాలయం దిబ్బనదొడ్డి
67 ఆదోని మంత్రాలయం కాచాపురం
68 ఆదోని మంత్రాలయం రాంపురం
69 ఆదోని మంత్రాలయం బసాపురం
70 ఆదోని మంత్రాలయం మాధవరం
71 ఆదోని మంత్రాలయం చెట్నేహళ్లి
72 ఆదోని మంత్రాలయం మంచాల
73 ఆదోని మంత్రాలయం కల్లుదేవకుంట
74 ఆదోని మంత్రాలయం సూగూరు
75 ఆదోని మంత్రాలయం రాచుమర్రి
76 ఆదోని మంత్రాలయం సుంకేశ్వరి
77 ఆదోని మంత్రాలయం బూదూరు
78 ఆదోని మంత్రాలయం చిలకలడోన
79 ఆదోని మంత్రాలయం వగరూరు
80 ఆదోని మంత్రాలయం సౌలహళ్లి
81 ఆదోని మంత్రాలయం మాలపల్లి
82 ఆదోని మంత్రాలయం పరమాన్ దొడ్డి
83 ఆదోని మంత్రాలయం సింగరాజనహళ్లి
84 ఆదోని నందవరం మాచాపురం
85 ఆదోని నందవరం ఇబ్రహీంపురం
86 ఆదోని నందవరం నది కైరవాడి
87 ఆదోని నందవరం పూలచింత
88 ఆదోని నందవరం గంగవరం
89 ఆదోని నందవరం జోహరాపురం
90 ఆదోని నందవరం పెద్ద కొత్తిలికి
91 ఆదోని నందవరం చిన్న  కొత్తిలికి
92 ఆదోని నందవరం నాగలదిన్నె
93 ఆదోని నందవరం గురుజాల
94 ఆదోని నందవరం రాయచోటి
95 ఆదోని నందవరం టి. సోమలగూడురు
96 ఆదోని నందవరం పొనకలదిన్నె
97 ఆదోని నందవరం మిట్ట సోమాపురం
98 ఆదోని నందవరం కనకవీడు
99 ఆదోని నందవరం నందవరం
100 ఆదోని నందవరం హాలహర్వి
101 ఆదోని నందవరం ధర్మాపురం
102 ఆదోని నందవరం ముగతి
103 ఆదోని గోనెగండ్ల పెద్దమర్రివీడు
104 ఆదోని గోనెగండ్ల అలువాల
105 ఆదోని గోనెగండ్ల పెద్దనెలటూరు
106 ఆదోని గోనెగండ్ల కులుమాల
107 ఆదోని గోనెగండ్ల గోనెగండ్ల
108 ఆదోని గోనెగండ్ల హెచ్.కైరవాడి
109 ఆదోని గోనెగండ్ల వేముగోడు
110 ఆదోని గోనెగండ్ల తిప్పనూరు
111 ఆదోని గోనెగండ్ల ఎస్.లింగందిన్నె
112 ఆదోని గోనెగండ్ల కుర్నూర్
113 ఆదోని గోనెగండ్ల ఎర్రబాడు
114 ఆదోని గోనెగండ్ల నెరుడుప్పల
115 ఆదోని గోనెగండ్ల ఐరన్ బండ
116 ఆదోని గోనెగండ్ల గంజిహల్లి
117 ఆదోని గోనెగండ్ల బైలుప్పల
118 ఆదోని గోనెగండ్ల బండమీది అగ్రహారం
119 ఆదోని ఎమ్మిగనూరు సర్దార్ పురం
120 ఆదోని ఎమ్మిగనూరు ఎమ్మిగనూరు
121 ఆదోని ఎమ్మిగనూరు కలుగొట్ల
122 ఆదోని ఎమ్మిగనూరు సోగనూరు
123 ఆదోని ఎమ్మిగనూరు చల్లకుల్లూరు
124 ఆదోని ఎమ్మిగనూరు దైవందిన్నె
125 ఆదోని ఎమ్మిగనూరు ఏనుగుబాల
126 ఆదోని ఎమ్మిగనూరు గార్లదిన్నె
127 ఆదోని ఎమ్మిగనూరు పెసలదిన్నె
128 ఆదోని ఎమ్మిగనూరు కె.తిమ్మాపురం
129 ఆదోని ఎమ్మిగనూరు పార్లపల్లి
130 ఆదోని ఎమ్మిగనూరు రాళ్లదొడ్డి
131 ఆదోని ఎమ్మిగనూరు కడిమెట్ల
132 ఆదోని ఎమ్మిగనూరు గుడికల్
133 ఆదోని ఎమ్మిగనూరు కడివెళ్ల
134 ఆదోని ఎమ్మిగనూరు కందనాతి
135 ఆదోని ఎమ్మిగనూరు బనవాసి
136 ఆదోని ఎమ్మిగనూరు మల్కాపురం
137 ఆదోని ఎమ్మిగనూరు కోటెకల్
138 ఆదోని ఎమ్మిగనూరు దేవబెట్ట
139 ఆదోని పెద్ద కడుబూరు పీకలబెట్ట
140 ఆదోని పెద్ద కడుబూరు గవిగట్టు
141 ఆదోని పెద్ద కడుబూరు బాపులదొడ్డి
142 ఆదోని పెద్ద కడుబూరు హులికన్వి
143 ఆదోని పెద్ద కడుబూరు బసలదొడ్డి
144 ఆదోని పెద్ద కడుబూరు చిన్న తుంబలం
145 ఆదోని పెద్ద కడుబూరు కంబలదిన్నె
146 ఆదోని పెద్ద కడుబూరు జాలవాడి
147 ఆదోని పెద్ద కడుబూరు కంబదహాల్
148 ఆదోని పెద్ద కడుబూరు హెచ్.మురవణి
149 ఆదోని పెద్ద కడుబూరు పెద్ద కడుబూరు
150 ఆదోని పెద్ద కడుబూరు కల్లుకుంట
151 ఆదోని పెద్ద కడుబూరు ముచ్చిగిరి
152 ఆదోని పెద్ద కడుబూరు నౌలెకల్
153 ఆదోని పెద్ద కడుబూరు మేకడోణ
154 ఆదోని పెద్ద కడుబూరు చిన్న కడుబూరు
155 ఆదోని పెద్ద కడుబూరు రంగాపురం
156 ఆదోని పెద్ద కడుబూరు తారాపురం
157 ఆదోని ఆదోని హానవాలు
158 ఆదోని ఆదోని సంతేకూడ్లురు
159 ఆదోని ఆదోని పెద్ద హరివాణం
160 ఆదోని ఆదోని యడవల్లి
161 ఆదోని ఆదోని బలదూరు
162 ఆదోని ఆదోని చిన్న గోనెహల్
163 ఆదోని ఆదోని చిన్న హరివణం
164 ఆదోని ఆదోని మదిరే
165 ఆదోని ఆదోని కడితోట
166 ఆదోని ఆదోని జి.హోసల్లి
167 ఆదోని ఆదోని గణేకల్
168 ఆదోని ఆదోని పాండవగల్
169 ఆదోని ఆదోని కుప్పగల్
170 ఆదోని ఆదోని పెద్ద తుంబళం
171 ఆదోని ఆదోని బల్లేకల్లు
172 ఆదోని ఆదోని జాలిబంచి
173 ఆదోని ఆదోని దొడ్డనకేరి
174 ఆదోని ఆదోని మాంత్రికి
175 ఆదోని ఆదోని దయ్యాలగుడ్డం
176 ఆదోని ఆదోని సుల్తానపురం
177 ఆదోని ఆదోని పెసలబండ
178 ఆదోని ఆదోని కపటి
179 ఆదోని ఆదోని ఆరేకల్
180 ఆదోని ఆదోని చిన్న పెండెకల్లు
181 ఆదోని ఆదోని సాంబగల్లు
182 ఆదోని ఆదోని బైచిగేరి
183 ఆదోని ఆదోని యస్.కొండాపురం
184 ఆదోని ఆదోని ఆదోని
185 ఆదోని ఆదోని ఇస్వి
186 ఆదోని ఆదోని పర్వతాపురం
187 ఆదోని ఆదోని వి.కోండాపురం
188 ఆదోని ఆదోని బసాపురం
189 ఆదోని ఆదోని నగనాతనహల్లి
190 ఆదోని ఆదోని నరణాపురం
191 ఆదోని ఆదోని చాగి
192 ఆదోని ఆదోని ధనాపురం
193 ఆదోని ఆదోని కల్లుబావి
194 ఆదోని ఆదోని వెంగళాపురం
195 ఆదోని ఆదోని మండిగిరి
196 ఆదోని ఆదోని దిబ్బనకల్లు
197 ఆదోని ఆదోని నెట్టెకల్లు
198 ఆదోని ఆదోని సలకల కౌండ
199 ఆదోని ఆదోని బసరకోడు
200 ఆదోని ఆదోని హువ్వనూరు
201 ఆదోని ఆదోని గొనబావి
202 ఆదోని ఆదోని విరుపాపురం
203 ఆదోని హోళగుంద గజ్జెహళ్ళి
204 ఆదోని హోళగుంద వందవాగిలి
205 ఆదోని హోళగుంద మడ్డిలింగదహళ్ళి
206 ఆదోని హోళగుంద ఇంగళదహాళు
207 ఆదోని హోళగుంద పెద్ద గోనేహాళు
208 ఆదోని హోళగుంద హెబ్బటం
209 ఆదోని హోళగుంద లింగదహళ్ళి
210 ఆదోని హోళగుంద ఎల్లార్తి
211 ఆదోని హోళగుంద చిన్నహ్యాట
212 ఆదోని హోళగుంద హొలగుండ
213 ఆదోని హోళగుంద హొన్నూరు
214 ఆదోని హోళగుంద నాగరకన్వి
215 ఆదోని హోళగుంద మార్లమడికి
216 ఆదోని హోళగుంద ముద్దటమాగి
217 ఆదోని హోళగుంద పెద్ద హ్యాట
218 ఆదోని హోళగుంద ముగుమానుగొంది
219 ఆదోని హోళగుంద సమ్మతగేరి
220 ఆదోని హోళగుంద కోగిలతోట
221 ఆదోని హోళగుంద సుళువాయి
222 ఆదోని హోళగుంద నెరణికి
223 ఆదోని ఆలూరు కురుకుంద
224 ఆదోని ఆలూరు కమ్మరచేడు
225 ఆదోని ఆలూరు ముసనహల్లి
226 ఆదోని ఆలూరు కాత్రికి
227 ఆదోని ఆలూరు మనెకుర్తి
228 ఆదోని ఆలూరు గోనెహల్
229 ఆదోని ఆలూరు అంగస్కల్
230 ఆదోని ఆలూరు ముద్దనగేరి
231 ఆదోని ఆలూరు కరిడిగుడ్డం
232 ఆదోని ఆలూరు హులెబీడు
233 ఆదోని ఆలూరు తుమ్మలబీడు
234 ఆదోని ఆలూరు మరకట్టు
235 ఆదోని ఆలూరు పెద్దహొతూరు
236 ఆదోని ఆలూరు ఆలూరు
237 ఆదోని ఆలూరు అరికేర
238 ఆదోని ఆలూరు కురువల్లి
239 ఆదోని ఆలూరు హత్తిబెళగల్
240 ఆదోని ఆలూరు మొలగవల్లి
241 ఆదోని ఆస్పరి డి . కోటకోండ
242 ఆదోని ఆస్పరి ములుగుందం
243 ఆదోని ఆస్పరి కారుమంచి
244 ఆదోని ఆస్పరి బనవనూరు
245 ఆదోని ఆస్పరి కైరుప్పల
246 ఆదోని ఆస్పరి ముత్తుకూరు
247 ఆదోని ఆస్పరి బిల్లెకల్లు
248 ఆదోని ఆస్పరి యాటకల్లు
249 ఆదోని ఆస్పరి హలిగేర
250 ఆదోని ఆస్పరి తుర్వగల్
251 ఆదోని ఆస్పరి తంగరడోన
252 ఆదోని ఆస్పరి బిణిగేరి
253 ఆదోని ఆస్పరి నగరూర్
254 ఆదోని ఆస్పరి చిగలి
255 ఆదోని ఆస్పరి చిరుమాన్ దొడ్డి
256 ఆదోని ఆస్పరి చొక్కనహల్లి
257 ఆదోని ఆస్పరి శంకరబండ
258 ఆదోని ఆస్పరి చిన్న హొత్తూరు
259 ఆదోని ఆస్పరి అస్పరి
260 ఆదోని ఆస్పరి జొహరాపురం
261 ఆదోని దేవనకొండ పొట్లపాడు
262 ఆదోని దేవనకొండ తెర్నెకల్
263 ఆదోని దేవనకొండ ప్యాలకుర్తి
264 ఆదోని దేవనకొండ కపట్రాల
265 ఆదోని దేవనకొండ మాచాపురం
266 ఆదోని దేవనకొండ పి కోటకొండ
267 ఆదోని దేవనకొండ యస్ తిమ్మాపురం
268 ఆదోని దేవనకొండ చెల్లెల చెలిమల
269 ఆదోని దేవనకొండ జిల్లేడుబుడకల
270 ఆదోని దేవనకొండ కరివేముల
271 ఆదోని దేవనకొండ కుంకనూరు
272 ఆదోని దేవనకొండ దేవనకొండ
273 ఆదోని దేవనకొండ వెలమకూరు
274 ఆదోని దేవనకొండ నల్లచెలిమల
275 ఆదోని దేవనకొండ గుండ్లకొండ
276 ఆదోని తుగ్గలి బొందిమడుగుల
277 ఆదోని తుగ్గలి లింగనేనిదొడ్డి
278 ఆదోని తుగ్గలి ముక్కెల్ల
279 ఆదోని తుగ్గలి పెండెకల్లు
280 ఆదోని తుగ్గలి యెద్దులదొడ్డి
281 ఆదోని తుగ్గలి రాతన
282 ఆదోని తుగ్గలి తుగ్గలి
283 ఆదోని తుగ్గలి చెన్నంపల్లె
284 ఆదోని తుగ్గలి కడమకుంట్ల
285 ఆదోని తుగ్గలి పగిడిరాయ్
286 ఆదోని తుగ్గలి జొన్నగిరి
287 ఆదోని తుగ్గలి గుత్తి ఎర్రగుడి
288 ఆదోని పత్తికొండ నలకదొడ్డి
289 ఆదోని పత్తికొండ దేవనబండ
290 ఆదోని పత్తికొండ జూటూరు
291 ఆదోని పత్తికొండ దూదెకొండ
292 ఆదోని పత్తికొండ పందికోన
293 ఆదోని పత్తికొండ చెక్కరాళ్ల
294 ఆదోని పత్తికొండ పత్తికొండ
295 ఆదోని పత్తికొండ చిన్న హుల్తి
296 ఆదోని పత్తికొండ పెద్ద హుల్తి
297 ఆదోని పత్తికొండ హోసూరు
298 ఆదోని పత్తికొండ పుచ్చకాయలమడ
299 ఆదోని మద్దికెర మద్దికెర (పడమర)
300 ఆదోని మద్దికెర మద్దికేర (ఉత్తరం)
301 ఆదోని మద్దికెర బురుజుల
302 ఆదోని మద్దికెర పెరవలి
303 ఆదోని మద్దికెర హంప
304 ఆదోని మద్దికెర ఎడవలి
305 ఆదోని మద్దికెర మద్దికేర అగ్రహారం
306 ఆదోని మద్దికెర మద్దికేర (తూర్పు)
307 ఆదోని చిప్పగిరి నగరడోన
308 ఆదోని చిప్పగిరి రామదుర్గం
309 ఆదోని చిప్పగిరి తిమ్మాపురం
310 ఆదోని చిప్పగిరి నేమకల్లు
311 ఆదోని చిప్పగిరి కుందనకుర్తి
312 ఆదోని చిప్పగిరి బెలడోన
313 ఆదోని చిప్పగిరి యెరూరు
314 ఆదోని చిప్పగిరి డేగలహల్
315 ఆదోని చిప్పగిరి గుమ్మనూరు
316 ఆదోని చిప్పగిరి ఖజిపురం
317 ఆదోని చిప్పగిరి బంటనహల్
318 ఆదోని చిప్పగిరి చిప్పగిరి
319 ఆదోని చిప్పగిరి దౌలతాపురం
320 ఆదోని చిప్పగిరి నంచెర్ల
321 ఆదోని హలహర్వి బల్లూరు
322 ఆదోని హలహర్వి సిద్దాపురం
323 ఆదోని హలహర్వి అమృతాపురం
324 ఆదోని హలహర్వి కురులెహల్లి
325 ఆదోని హలహర్వి బలుగోట
326 ఆదోని హలహర్వి విరుపాపురం
327 ఆదోని హలహర్వి బిలెహల్
328 ఆదోని హలహర్వి నిట్రట్టి
329 ఆదోని హలహర్వి గుళ్యం
330 ఆదోని హలహర్వి జంగమరహోసల్లి
331 ఆదోని హలహర్వి బాపురం
332 ఆదోని హలహర్వి పచెరహల్లి
333 ఆదోని హలహర్వి హాలహర్వి
334 ఆదోని హలహర్వి మాచనూరు
335 ఆదోని హలహర్వి హర్దిగరి
336 ఆదోని హలహర్వి మెడెహల్
337 ఆదోని హలహర్వి కామినహల్
338 ఆదోని హలహర్వి చింతకుంట
339 ఆదోని హలహర్వి మల్లిఖార్జునహల్లి
340 ఆదోని హలహర్వి సిరుగాపురం
341 ఆదోని హలహర్వి కొక్కెరచేడు
342 ఆదోని హలహర్వి సీదరహల్
343 ఆదోని హలహర్వి బివినహల్
344 ఆదోని హలహర్వి తస్కి బండ