ముగించు

డివిజన్లు

క్రమసంఖ్య డివిజన్ పేరు ఆఫీసర్ పేరు హోదా మొబైల్ నెంబరు
1 కర్నూలు శ్రీ. బి.కె. వెంకటేశులు రెవిన్యూ డివిజినల్ ఆఫీసర్ 08518241380
2 నంద్యాల శ్రీ. ఎస్.రామసుందర్ రెడ్డి రెవిన్యూ డివిజినల్ ఆఫీసర్ 08514221550
3 ఆదోని శ్రీ. జి.రామ మూర్తి రెవిన్యూ డివిజినల్ ఆఫీసర్ 08512252339