ముగించు

డివిజన్లు

రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారులు
క్రమసంఖ్య డివిజన్ పేరు ఆఫీసర్ పేరు హోదా మొబైల్ నెంబరు
1 ఆదోని శ్రీ. జి.రామకృష్ణారెడ్డి రెవిన్యూ డివిజినల్ ఆఫీసర్ 08512252339
2 కర్నూలు శ్రీ. సి. హరి ప్రసాద్ రెవిన్యూ డివిజినల్ ఆఫీసర్ 08518241380
3 నంద్యాల కుమారి. చాహత్ బాజ్పాయ్ , ఐ.ఎ.ఎస్ సబ్ కలెక్టర్ 08514221550