ముగించు

డెమోగ్రఫీ

2011 సెన్సస్ ప్రకారము తాత్కాలిక జనాభా లెక్కలు, మొత్తం మండలాలు 54

వివరణ విలువ వివరణ విలువ
విస్తీర్ణము 17,658 చ.కిమీ రెవిన్యూ దివిజన్లు 3
తాలుకాలు సంఖ్య రెవిన్యూ మండలాలు 54
మండల ప్రజాపరిషత్ 53 గ్రామ పంచాయితీలు 889
గ్రామాలూ 921
మున్సిపాలిటీ 8 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు 1
మొత్తం జనాభా 40,53,463
జనాభా(పురషులు) 20,39,227 జనాభా (స్త్రీలు) 20,14,236
0-6 సం మొత్తం జనాభా 5.06 లక్షలు 0-6 సం. జనాభా పురషులు 2.61 లక్షలు
0-6 సం జనాభా స్త్రీలు 2.45 లక్షలు అక్షరాస్యత శాతము 59.97%
మొత్తం అక్షరాస్యత 21.27 లక్షలు
అక్షరాస్యులు (స్త్రీలు) 8.81 లక్షలు అక్షరాస్యులు (పురుషులు) 12.46 లక్షలు