ముగించు

డైరెక్టరీ

శాఖ వారీగా ఫిల్టర్ డైరెక్టరీ

వడపోత

ఉద్యానవన శాఖ

పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్
ఏ డి, నంద్యాల  ఆఫీస్ ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్.ఏ డి, నంద్యాల  ఆఫీస్ ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్.08514-245519
ఏ డి, కర్నూల్ ఆఫీస్ ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్ఏ డి, కర్నూల్ ఆఫీస్ ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్08518-277194
హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్, కోయిలకుంట్లహార్టికల్చర్ ఆఫీసర్, కోయిలకుంట్ల9121108158
హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్, హౌక్హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్, హౌక్9121108157
హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్, నంద్యాలహార్టికల్చర్ ఆఫీసర్, నంద్యాల7995087024
హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్, పాణ్యంహార్టికల్చర్ ఆఫీసర్, పాణ్యం7995087022
హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్, ఆత్మకూరుహార్టికల్చర్ ఆఫీసర్, ఆత్మకూరు7995087021
హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్, ఆళ్లగడ్డహార్టికల్చర్ ఆఫీసర్, ఆళ్లగడ్డ7995087020
హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్, నందికొట్కూరుహార్టికల్చర్ ఆఫీసర్, నందికొట్కూరు7995087019
హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్, (టెక్), నంద్యాలహార్టికల్చర్ ఆఫీసర్, (టెక్), నంద్యాల9121108156

పట్టుపరిశ్రమ

పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్
డి. వాణిఅసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ సెరికల్చర్, ఆత్మకూరుadsatmk[at]gmail[dot]com9704650022
ఎల్.హెచ్ నాగరాజుఅసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ సెరికల్చర్, ప్యాపిలిadsadoni[at]gmail[dot]com9866699181
ఎల్.హెచ్ నాగరాజుడిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఆఫ్ సెరికల్చర్ddsknl[at]gmail[dot]com9866699181

పౌర సరఫరా శాఖ

పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్
శ్రీ అర్జున్ రావ్అసిస్టెంట్ మేనేజర్ అకౌంట్స్9963479178
శ్రీ. డి.రాజుఅసిస్టెంట్ మేనేజర్ జనరల్9963479177
శ్రీ పీ.వెంగప్పడిస్ట్రిక్ట్ మేనేజర్ ఎపీఎస్సిఎస్సిఎల్ (డిఎం)7702003541
శ్రీ. వీ.వీ.కె. సన్నాయి పంతులుఎ స్ఒ ఆదోని డివిజన్8333939785
శ్రీ. ఎన్ ఎన్ ఆచార్యులుఎ స్ఒ నంద్యాల్ డివిజన్9290160216
శ్రీ. ఎం.రాజ రఘువీర్ఎ స్ఒ కర్నూల్ అర్బన్ అండ్ కర్నూల్ డివిజన్ (ఐ/సి)9490737878
శ్రిమతి టీ.తిలకఎ స్ఒ (డిఎస్ఒ ఆఫిస్) కర్నూల్9949354155
శ్రిమతి యెస్.పద్మ శ్రీడిస్ట్రిక్ట్ సప్లై ఆఫీసర్6281863039

భూగర్భ జల మరియు జల గణన

పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్
బీ. గోపాలు, ఎంఎస్ సి,డిప్యూటీ డైరెక్టర్ddgwdknl[at]rediffmail[dot]com8333991261

మద్య నిషేదం మరియు అబ్కారి

పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్
ఎక్ష్ఆర్ సైజ్ సూపరింటెండెంట్, నంద్యాల్ఎక్ష్ఆర్ సైజ్ సూపరింటెండెంట్, నంద్యాల్08514-226888
ఎక్ష్ఆర్ సైజ్ సూపరింటెండెంట్ , కర్నూల్ఎక్ష్ఆర్ సైజ్ సూపరింటెండెంట్ , కర్నూల్08518-220779
అసిస్టెంట్ కమీషనర్ ఆఫిస్అసిస్టెంట్ కమీషనర్ ఆఫిస్08518-249294
డిప్యూటీ కమీషనర్ ఆఫిస్ ల్యాండ్ లైన్ సంఖ్యడిప్యూటీ కమీషనర్ ఆఫిస్ ల్యాండ్ లైన్ సంఖ్య08518-221812
ప్రొహిబిషన్ మరియు ఎక్ష్ఆర్ సైజ్ సూపరింటెండెంట్ నంద్యాల్ప్రొహిబిషన్ మరియు ఎక్ష్ఆర్ సైజ్ సూపరింటెండెంట్ నంద్యాల్9440902582
ప్రొహిబిషన్ మరియు ఎక్ష్ఆర్ సైజ్ సూపరింటెండెంట్ కర్నూల్ప్రొహిబిషన్ మరియు ఎక్ష్ఆర్ సైజ్ సూపరింటెండెంట్ కర్నూల్9440902572
అసిస్టెంట్ కమీషనర్ ప్రొహిబిషన్ మరియు ఎక్ష్ఆర్ సైజ్ కర్నూల్అసిస్టెంట్ కమీషనర్ ప్రొహిబిషన్ మరియు ఎక్ష్ఆర్ సైజ్ కర్నూల్9440902268
డిప్యూటీ కమీషనర్ ప్రొహిబిషన్ మరియు ఎక్ష్ఆర్ కర్నూల్డిప్యూటీ కమీషనర్ ప్రొహిబిషన్ మరియు ఎక్ష్ఆర్ కర్నూల్9440902236

రోడ్లు & భవనాలు

పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్
శ్రీ. సి. ప్రమోదర రెడ్డిసూపరింటెండెంట్-II9440092678
శ్రీ. వి. వెంకటేశ్వర్లుసూపరింటెండెంట్-I9490131193
శ్రీ.కే సేవయ నైక్అసిస్టంట్ ఎక్ష్ఇకుటిఇవ్ ఇంజనీర్-III9440819365
శ్రిమతి.పీ.సరోజినీ దీక్షిత్అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ -3
శ్రీ.కే .మదన్ గోపాల్అస్స్సిస్తంట్ ఇంజనీర్-I9490615883
శ్రీ కే. సుబ్బా రావుడిప్యూటీ సుపెరిన్ టెండింగ్ ఇంజనీర్ (పీఎ - ఎస్ ఇ)9440818166
శ్రీ బీ. జయరామి రెడ్డిసుపెరిన్ టెండింగ్ ఇంజనీర్ (ఎఫ్.ఎ.సి)9440818033

లీగల్ మెట్రాలజీ

పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్
శ్రీ పీ.వీ.ఎం. పరమేశ్వర కుమార్I/C ఇన్స్పెక్టర్, లీగల్ మెట్రోలజి,నంద్యాల్9398115091
శ్రీ జె. మొహమ్మద్ఇన్స్పెక్టర్, లీగల్ మేట్రోలజి, ఆదోని,కర్నూల్ మరియు డోన్9398163957
శ్రీ ఎం.జిలాని బాషఅసిస్టెంట్ కంట్రోలర్ లీగల్ మెట్రోలజి, కర్నూల్-I మరియు II.9398162877
శ్రీ ఎం. గోపి కృష్ణ రెడ్డిడిప్యూటీ కంట్రోలర్ , లీగల్ మెట్రోలజి, కర్నూల్.9440429961

వయోజన విద్య

పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్
శ్రీ. ఎం. వీ.సుబ్బారెడ్డిఅసిస్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్9177191859
శ్రీ. ఎస్. ప్రభాకర రెడ్డిఅసిస్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్08518-277253
శ్రీ బీ. శ్రీనివాసుల రెడ్డిఅసిస్టెంట్ డైరెక్టర్9581918838
శ్రిమతి వై.ఎన్. జయప్రదడిప్యూటీ డైరెక్టర్9849909213

వైద్య మరియు ఆరోగ్యం

పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్
డిప్యుటీ. డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ మరియు హెల్త్ ఆఫీసర్, ఐటీడిఎ, శ్రీశైలండిప్యుటీ. డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ మరియు హెల్త్ ఆఫీసర్, ఐటీడిఎ, శ్రీశైలం9849902416
ఎపిడెమిక్ సెల్, కర్నూల్ఎపిడెమిక్ సెల్, కర్నూల్9441300005
స్టాటిస్టికల్, ఆఫీసర్,యు.ఐ.పీ, కర్నూల్స్టాటిస్టికల్, ఆఫీసర్,యు.ఐ.పీ, కర్నూల్9849903770
స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్, ఎఫ్.డబ్లు, కర్నూల్స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్, ఎఫ్.డబ్లు, కర్నూల్9849902418
డిస్ట్రిక్ట్ ఎక్ష్టెన్షన్ మీడియా ఆఫీసర్, కర్నూల్డిస్ట్రిక్ట్ ఎక్ష్టెన్షన్ మీడియా ఆఫీసర్, కర్నూల్9849902413
ముఖ్యమంత్రి బాల సురక్ష, కర్నూల్ముఖ్యమంత్రి బాల సురక్ష, కర్నూల్7382403106
ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్, డిస్ట్రిక్ట్ ట్రైనింగ్ టీం ,కర్నూల్ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్, డిస్ట్రిక్ట్ ట్రైనింగ్ టీం ,కర్నూల్9849902420
అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్, కర్నూల్అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్, కర్నూల్9849902410
డిస్ట్రిక్ట్ మలేరియా ఆఫీసర్, కర్నూల్డిస్ట్రిక్ట్ మలేరియా ఆఫీసర్, కర్నూల్9849902419
డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రాం మేనేజ్మెంట్ ఆఫీసర్, కర్నూల్డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రాం మేనేజ్మెంట్ ఆఫీసర్, కర్నూల్9849902415

వ్యవసాయ శాఖ

పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్
అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అగ్రికల్చర్ (ఆగ్రో)అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అగ్రికల్చర్ (ఆగ్రో)agriknl[at]ap[dot]nic[dot]in8886613966
డిప్యూటీ డైరెక్టర్ అగ్రికల్చర్ (పీపీ)డిప్యూటీ డైరెక్టర్ అగ్రికల్చర్ (పీపీ)agriknl[at]ap[dot]nic[dot]in8886614217
జాయింట్ డైరెక్టర్,జాయింట్ డైరెక్టర్, అగ్రికల్చర్agriknl[at]ap[dot]nic[dot]in8886614216