ముగించు

పర్యావరణ పర్యాటకం

  • రోళ్ళపాడు అభయారణ్యం(బట్ట మేక పక్షి):

రోళ్ళపాడు అభయారణ్యం మిడ్తురు మండలంలో ఉంది. ఇది కర్నూలు నుండి 60 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. వైవిధ్యమైన పక్షులు మరియు జంతువులతో పాటు, ఈ అభయారణ్యం అంతరించిపోతున్న గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ (బట్ట మేక పక్షి ) చివరి శరణాలయాల్లో ఒకటిగా ప్రసిద్ధి చెందింది, ఇది ఒక యువ ఉష్ణ పక్షి లేదా పీహన్ వంటి భారీ గ్రౌండ్ బర్డ్.

  • బైర్లూటి ఎకో-టూరిజం & జంగల్ సఫారీ, ఆత్మకూరు:

  • వైఎస్ఆర్ స్మృతివనం: