ముగించు

పర్యాటక స్థలాలు

వడపోత:
శ్రీశైలం దేవాలయం
శ్రీశైలం
వర్గం ధార్మిక

ఇది  నల్లమల్ల  పర్వత శ్రేణి ఉత్తర భాగంలో చాలా సహజమైన వాతావరణంలో హైదరాబాద్ నుండి 180 కిలోమీటర్లు మరియు సముద్ర మట్టానికి 1500 అడుగుల వైఖరిని కలిగి…