ముగించు

సంప్రదించుటకు

వెబ్ సైట్ ఫై సమాచారం కొరకు ఈ క్రింది వారిని సంప్రదించగలరు

వెబ్ సైట్ నిర్వాహకులు

జిల్లా ఇన్ఫర్మాటిక్స్ ఆధికారి
నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్
జిల్లా కంప్యూటర్ సెంటర్,
కలెక్టరేట్, కర్నూలు-518002
ఇ-మెయిల్: apknl[at]nic[dot]in
ఫోన్ : 08518-277005

లేక

డేటా ఫై వివరణ కొరకు

జిల్లా రెవిన్యూ ఆధికారి
O/o కలెక్టరేట్
కర్నూలు
ఇ మెయిల్ : drokurnool[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08518-255690