ముగించు

పత్రికా ప్రకటన

వడపోత:
కలెక్టర్

శ్రీ పి. కోటేశ్వరరావు ఐ.ఎ.ఎస్.,గారు కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్ గా 30-07-2021 న బాధ్యతలు స్వీకరించారు

ప్రచురణ: 30/07/2021

శ్రీ పి. కోటేశ్వరరావు ఐ.ఎ.ఎస్.,గారు కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్ గా 30-07-2021 న బాధ్యతలు స్వీకరించారు

మరింత
PMMVY.

సోమవారం (03.02.2020) నాడు న్యూ ఢిల్లీ లో కేంద్ర మంత్రి శ్రీమతి స్మృతి ఇరానీ గారి నుండి ప్రతిష్టాత్మక ప్రధాన మంత్రి మాతృ వందన యోజన జాతీయ స్థాయి అవార్డును అందుకుంటున్న జిల్లా కలెక్టర్ జి.వీరపాండియన్.

ప్రచురణ: 04/02/2020

సోమవారం (03.02.2020) నాడు న్యూ ఢిల్లీ లో కేంద్ర మంత్రి శ్రీమతి స్మృతి ఇరానీ గారి నుండి ప్రతిష్టాత్మక ప్రధాన మంత్రి మాతృ వందన యోజన జాతీయ స్థాయి అవార్డును అందుకుంటున్న జిల్లా కలెక్టర్ జి.వీరపాండియన్.

మరింత
కలెక్టర్ చేరారు

శ్రీ జి.వీరపాండ్యన్ ఐ.ఎ.ఎస్.,గారు కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్ గా 07-06-2019 న బాధ్యతలు స్వీకరించారు

ప్రచురణ: 07/06/2019

శ్రీ జి.వీరపాండ్యన్ ఐ.ఎ.ఎస్.,గారు కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్ గా 07-06-2019 న బాధ్యతలు స్వీకరించారు

మరింత
websitelaunching

నూతన ద్విభాషా కర్నూలు జిల్లా వెబ్ సైట్ జిల్లా కలెక్టర్ గారిచే ప్రారంభించబడింది.

ప్రచురణ: 11/09/2018

తేది 10/09/2018 న కర్నూలు జిల్లా, ఆంధ్ర ప్రదేశ్  నూతన ద్విభాషా వెబ్ సైట్ (https://kurnool.ap.gov.in) శ్రీ ఎస్ .సత్యనారాయణ I.A.S., జిల్లా  కలెక్టర్ గారిచే ప్రారంభించబడింది. ఈ కార్యక్రమం లో ముఖ్య ప్రణాళిక అధికారి, జే. డి(వ్యవసాయ శాఖ), జే. డి( పశు సంవర్ధక శాఖ), పి డి( డి ఆర్ డి ఏ), పి డి (డ్వామా) , NIC మరియు ఇతర జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు.

మరింత