ముగించు

పౌర సరఫరా శాఖ

శాఖ వారీగా ఫిల్టర్ డైరెక్టరీ

వడపోత

పౌర సరఫరా శాఖ
పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్ ల్యాండ్ లైన్ ఫాక్స్ చిరునామా
శ్రీ అర్జున్ రావ్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ అకౌంట్స్ 9963479178
శ్రీ. డి.రాజు అసిస్టెంట్ మేనేజర్ జనరల్ 9963479177
శ్రీ పీ.వెంగప్ప డిస్ట్రిక్ట్ మేనేజర్ ఎపీఎస్సిఎస్సిఎల్ (డిఎం) 7702003541
శ్రీ. వీ.వీ.కె. సన్నాయి పంతులు ఎ స్ఒ ఆదోని డివిజన్ 8333939785
శ్రీ. ఎన్ ఎన్ ఆచార్యులు ఎ స్ఒ నంద్యాల్ డివిజన్ 9290160216
శ్రీ. ఎం.రాజ రఘువీర్ ఎ స్ఒ కర్నూల్ అర్బన్ అండ్ కర్నూల్ డివిజన్ (ఐ/సి) 9490737878
శ్రిమతి టీ.తిలక ఎ స్ఒ (డిఎస్ఒ ఆఫిస్) కర్నూల్ 9949354155
శ్రిమతి యెస్.పద్మ శ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ సప్లై ఆఫీసర్ 6281863039