ముగించు

వైద్య మరియు ఆరోగ్యం

శాఖ వారీగా ఫిల్టర్ డైరెక్టరీ

వడపోత

వైద్య మరియు ఆరోగ్యం
పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్ ల్యాండ్ లైన్ ఫాక్స్ చిరునామా
డిప్యుటీ. డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ మరియు హెల్త్ ఆఫీసర్, ఐటీడిఎ, శ్రీశైలం డిప్యుటీ. డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ మరియు హెల్త్ ఆఫీసర్, ఐటీడిఎ, శ్రీశైలం 9849902416
ఎపిడెమిక్ సెల్, కర్నూల్ ఎపిడెమిక్ సెల్, కర్నూల్ 9441300005
స్టాటిస్టికల్, ఆఫీసర్,యు.ఐ.పీ, కర్నూల్ స్టాటిస్టికల్, ఆఫీసర్,యు.ఐ.పీ, కర్నూల్ 9849903770
స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్, ఎఫ్.డబ్లు, కర్నూల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్, ఎఫ్.డబ్లు, కర్నూల్ 9849902418
డిస్ట్రిక్ట్ ఎక్ష్టెన్షన్ మీడియా ఆఫీసర్, కర్నూల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎక్ష్టెన్షన్ మీడియా ఆఫీసర్, కర్నూల్ 9849902413
ముఖ్యమంత్రి బాల సురక్ష, కర్నూల్ ముఖ్యమంత్రి బాల సురక్ష, కర్నూల్ 7382403106
ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్, డిస్ట్రిక్ట్ ట్రైనింగ్ టీం ,కర్నూల్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్, డిస్ట్రిక్ట్ ట్రైనింగ్ టీం ,కర్నూల్ 9849902420
అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్, కర్నూల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్, కర్నూల్ 9849902410
డిస్ట్రిక్ట్ మలేరియా ఆఫీసర్, కర్నూల్ డిస్ట్రిక్ట్ మలేరియా ఆఫీసర్, కర్నూల్ 9849902419
డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రాం మేనేజ్మెంట్ ఆఫీసర్, కర్నూల్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రాం మేనేజ్మెంట్ ఆఫీసర్, కర్నూల్ 9849902415