ముగించు

జిల్లా పోలీస్ అధికారులు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

జిల్లా పోలీస్ అధికారులు
ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ ఫోన్ ఫ్యాక్స్ చిరునామా
SP శ్రీ కె.ఫకిరప్ప ఐ.పి.ఎస్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలిస్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలిస్ కార్యాలయము ,పాత బస్టాండ్, కర్నూలు,ఆంధ్రప్రదేశ్-518001