ముగించు

శ్రీ జి వీరపాండ్యన్ ఐ.ఏ.ఎస్.,

జిల్లా కలెక్టర్

శ్రీ జి వీరపాండ్యన్ ఐ.ఏ.ఎస్.,

  • కాల వ్యవధి: ప్రస్తుతం
  • కేటాయింపు సంవత్సరం: 2009
  • నియామక మూలం: రాష్ట్ర సేవలు
  • సేవ: ఐఎఎస్
  • ఇమెయిల్: collector_krnl[at]ap[dot]gov[dot]in