ముగించు

Dr.జి శ్రిజన,ఐ.ఎ.ఎస్

Collector & District Magistrate, Kurnool.

Dr.జి శ్రిజన,ఐ.ఎ.ఎస్

  • కాల వ్యవధి: ప్రస్తుతం
  • కేటాయింపు సంవత్సరం: 2013
  • నియామక మూలం: డైరెక్ట్
  • సేవ: ఐఎఎస్
  • ఇమెయిల్: collector_krnl[at]ap[dot]gov[dot]in