ముగించు

ఎన్.సి.డి. – ఎన్.పి.హెహ్.సి.ఇ. ప్రోగ్రామ్ క్రింద 6 స్టాఫ్ నర్సు పోస్టులకు కాంట్రాక్టు పద్ధతిపై ధరఖాస్తు చేసుకొన్న అభ్యర్ధుల యొక్క ‘రివైస్డ్ ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్’ మరియు ‘సెలెక్షన్ లిస్ట్’

ఎన్.సి.డి. – ఎన్.పి.హెహ్.సి.ఇ. ప్రోగ్రామ్ క్రింద 6 స్టాఫ్ నర్సు పోస్టులకు కాంట్రాక్టు పద్ధతిపై ధరఖాస్తు చేసుకొన్న అభ్యర్ధుల యొక్క ‘రివైస్డ్ ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్’ మరియు ‘సెలెక్షన్ లిస్ట్’
టైటిల్ వివరాలు స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
ఎన్.సి.డి. – ఎన్.పి.హెహ్.సి.ఇ. ప్రోగ్రామ్ క్రింద 6 స్టాఫ్ నర్సు పోస్టులకు కాంట్రాక్టు పద్ధతిపై ధరఖాస్తు చేసుకొన్న అభ్యర్ధుల యొక్క ‘రివైస్డ్ ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్’ మరియు ‘సెలెక్షన్ లిస్ట్’

ఎన్.సి.డి. – ఎన్.పి.హెహ్.సి.ఇ. ప్రోగ్రామ్ క్రింద 6 స్టాఫ్ నర్సు పోస్టులకు కాంట్రాక్టు పద్ధతిపై ధరఖాస్తు చేసుకొన్న అభ్యర్ధుల యొక్క ‘రివైస్డ్ ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్’ మరియు ‘సెలెక్షన్ లిస్ట్’ కర్నూలు జిల్లా వెబ్ సైట్ https://kurnool.nic.in నందు పొందుపరచడమైనది. ఎంపిక కాబడిన అభ్యర్ధులు 09.07.2020 వ తేది ఉదయం 10.30 గంటలకు తమ ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లతోపాటు జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్యశాఖాధిఖారి, కర్నూలు వారి కార్యాలయమునందు కౌన్సిలింగ్ కు హాజరు కావలెను.

02/07/2020 09/07/2020 చూడు (124 KB) ఎంపిక జాబితా & అభ్యర్థులకు సూచనలు (207 KB)