ముగించు

కర్నూలు REHలో కొన్ని పోస్టుల మెరిట్ జాబితా

కర్నూలు REHలో కొన్ని పోస్టుల మెరిట్ జాబితా
టైటిల్ వివరాలు స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
కర్నూలు REHలో కొన్ని పోస్టుల మెరిట్ జాబితా

REH, కర్నూలు వద్ద పనిచేయడానికి నియామకాల కోసం కొన్ని పోస్టుల మెరిట్ జాబితా. గ్రీవియెన్స్ అభ్యంతరాలు 29.07.2020 లోపు ఈ కార్యాలయానికి 05:00 P,M

27/07/2020 29/07/2020 చూడు (176 KB) మెరిట్ జాబితా FNO 1 (377 KB) మెరిట్ జాబితా ఫార్మాసిస్ట్ REH 1 (408 KB) మెరిట్ జాబితా OT REH (354 KB) MERIT LIST MNO today (427 KB) MERIT LIST Lab Tech 1 (461 KB)