ముగించు

కాంట్రాక్ట్ బేసిస్-స్టాఫ్ నర్సుల నియామకం అభ్యర్థికి మాస్టర్ మెరిట్ జాబితా-సూచనల ప్రదర్శన

కాంట్రాక్ట్ బేసిస్-స్టాఫ్ నర్సుల నియామకం అభ్యర్థికి మాస్టర్ మెరిట్ జాబితా-సూచనల ప్రదర్శన
టైటిల్ వివరాలు స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
కాంట్రాక్ట్ బేసిస్-స్టాఫ్ నర్సుల నియామకం అభ్యర్థికి మాస్టర్ మెరిట్ జాబితా-సూచనల ప్రదర్శన
కోవిడ్ -19-COVID హాస్పిటల్లో పనిచేయడానికి కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై స్టాఫ్ నర్సుల నియామకం, కర్నూలు-మాస్టర్ మెరిట్ జాబితా-దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు మాస్టర్ మెరిట్ జాబితాను ధృవీకరించాలని మరియు వారి అభ్యంతరాలను ఇమెయిల్ ద్వారా సిద్ధం చేసిన మెరిట్ జాబితాలో ఇమెయిల్ ద్వారా మాత్రమే తెలియజేయాలని ఆదేశిస్తారు. e3sections@gmail.com 28.04.2020 న రాత్రి 11.50 గంటలకు చేరుకుంటుంది.
అభ్యర్థులు కొత్త పత్రాలు లేదా ధృవపత్రాలు అంగీకరించబడరని ధృవీకరించారు. ఆన్‌లైన్ ద్వారా పోస్ట్ కోసం దరఖాస్తు చేసేటప్పుడు ఇప్పటికే సమర్పించిన డేటా మరియు పత్రాల ప్రకారం మాత్రమే అభ్యంతరాలు పరిశీలించబడతాయి.
28/04/2020 28/04/2020 చూడు (227 KB)