ముగించు

గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్, కర్నూలు లో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన 34 స్టాఫ్ నర్సుల రిక్రూట్మెంట్-తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా & తిరస్కరించబడిన దరఖాస్తుదారుల జాబితా

గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్, కర్నూలు లో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన 34 స్టాఫ్ నర్సుల రిక్రూట్మెంట్-తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా & తిరస్కరించబడిన దరఖాస్తుదారుల జాబితా
టైటిల్ వివరాలు స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్, కర్నూలు లో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన 34 స్టాఫ్ నర్సుల రిక్రూట్మెంట్-తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా & తిరస్కరించబడిన దరఖాస్తుదారుల జాబితా

గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్, కర్నూలు లో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన 34 స్టాఫ్ నర్సుల రిక్రూట్మెంట్-తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా మరియు తిరస్కరించబడిన దరఖాస్తుదారుల జాబితా, అభ్యంతరాలను కర్నూలు జనరల్ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ వారికి సమర్పించుటకు చివరి తేది 26-07-2019

21/07/2019 26/07/2019 చూడు (3 MB)