ముగించు

జిజిహెచ్, కర్నూలు : స్టాఫ్ నర్సుల మరియు కొన్ని వర్గాల రివైజ్డ్ ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా.

జిజిహెచ్, కర్నూలు : స్టాఫ్ నర్సుల మరియు కొన్ని వర్గాల రివైజ్డ్ ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా.
టైటిల్ వివరాలు స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
జిజిహెచ్, కర్నూలు : స్టాఫ్ నర్సుల మరియు కొన్ని వర్గాల రివైజ్డ్ ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా.

జిజిహెచ్, కర్నూలు : స్టాఫ్ నర్సుల మరియు కొన్ని వర్గాల రివైజ్డ్ ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా.

19/08/2020 20/08/2020 చూడు (20 KB) ఫిజియోథెరపిస్ట్ _ రివైజ్డ్ ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ (269 KB) ఫార్మాసిస్ట్ యొక్క ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా (770 KB) రిసెప్షనిస్ట్ కమ్ క్లర్క్_ రివైజ్డ్ ఫైనల్ లిస్ట్ (898 KB) స్టాఫ్ నర్స్ _ రివైజ్డ్ ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్స్ (6 MB)