ముగించు

జిజిహెచ్, కర్నూల్ -కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై స్టాఫ్ నర్సుల , ఫార్మసిస్ట్ జిఆర్- II, చైల్డ్ సైకాలజిస్ట్, రిసెప్షనిస్ట్ కమ్ క్లర్క్ మరియు ఔట్సొర్సింగ్ బేసిస్ పై ఫిజియోథెరపిస్ట్, ఓ.టి. అసిస్టెంట్ ల యొక్క సరిదిద్దబడిన అభ్యంతరాల జాబితా

జిజిహెచ్, కర్నూల్ -కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై స్టాఫ్ నర్సుల , ఫార్మసిస్ట్ జిఆర్- II, చైల్డ్ సైకాలజిస్ట్, రిసెప్షనిస్ట్ కమ్ క్లర్క్ మరియు ఔట్సొర్సింగ్ బేసిస్ పై ఫిజియోథెరపిస్ట్, ఓ.టి. అసిస్టెంట్ ల యొక్క సరిదిద్దబడిన అభ్యంతరాల జాబితా
టైటిల్ వివరాలు స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
జిజిహెచ్, కర్నూల్ -కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై స్టాఫ్ నర్సుల , ఫార్మసిస్ట్ జిఆర్- II, చైల్డ్ సైకాలజిస్ట్, రిసెప్షనిస్ట్ కమ్ క్లర్క్ మరియు ఔట్సొర్సింగ్ బేసిస్ పై ఫిజియోథెరపిస్ట్, ఓ.టి. అసిస్టెంట్ ల యొక్క సరిదిద్దబడిన అభ్యంతరాల జాబితా

జిజిహెచ్, కర్నూల్ -కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై స్టాఫ్ నర్సుల , ఫార్మసిస్ట్ జిఆర్- II, చైల్డ్ సైకాలజిస్ట్, రిసెప్షనిస్ట్ కమ్ క్లర్క్ మరియు ఔట్సొర్సింగ్ బేసిస్ పై ఫిజియోథెరపిస్ట్, ఓ.టి. అసిస్టెంట్ ల యొక్క సరిదిద్దబడిన అభ్యంతరాల జాబితా

12/08/2020 13/08/2020 చూడు () OBJECTIONS_O.T.Assistant (174 KB) OBJECTIONS_Childpsychologist (180 KB) OBJECTIONS_Staffnurse (265 KB) OBJECTIONS_Receptionist cum clerk (195 KB) OBJECTIONS_Physiotherapist (173 KB) OBJECTIONS_Pharmacist_rev (185 KB)