ముగించు

డబ్లుడి&సిడి  డిపార్ట్మెంట్-దిషా ఓఎస్సి, కర్నూలు-05.12.2020 నుండి 19.12.2020 వరకు ఖాళీగా ఉన్న పోస్టుల నియామకానికి దరఖాస్తు.

డబ్లుడి&సిడి  డిపార్ట్మెంట్-దిషా ఓఎస్సి, కర్నూలు-05.12.2020 నుండి 19.12.2020 వరకు ఖాళీగా ఉన్న పోస్టుల నియామకానికి దరఖాస్తు.
టైటిల్ వివరాలు స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
డబ్లుడి&సిడి  డిపార్ట్మెంట్-దిషా ఓఎస్సి, కర్నూలు-05.12.2020 నుండి 19.12.2020 వరకు ఖాళీగా ఉన్న పోస్టుల నియామకానికి దరఖాస్తు.

డబ్లుడి&సిడి  డిపార్ట్మెంట్-దిషా ఓఎస్సి, కర్నూలు-05.12.2020 నుండి 19.12.2020 వరకు ఖాళీగా ఉన్న పోస్టుల నియామకానికి దరఖాస్తు.

05/12/2020 19/12/2020 చూడు (560 KB) ప్రకటన (761 KB) Check list and Application form (601 KB)