ముగించు

డిఎంఎచ్ఓ కర్నూలు – పారామెడికల్ రిక్రూట్మెంట్ 2020 – కర్నూల్ జిల్లాలో స్టాఫ్ నర్సులు, లాబ్ టెక్నీషియన్లు మరియు ఫార్మసిస్ట్ యొక్క ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా

డిఎంఎచ్ఓ కర్నూలు – పారామెడికల్ రిక్రూట్మెంట్ 2020 – కర్నూల్ జిల్లాలో స్టాఫ్ నర్సులు, లాబ్ టెక్నీషియన్లు మరియు ఫార్మసిస్ట్ యొక్క ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా
టైటిల్ వివరాలు స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
డిఎంఎచ్ఓ కర్నూలు – పారామెడికల్ రిక్రూట్మెంట్ 2020 – కర్నూల్ జిల్లాలో స్టాఫ్ నర్సులు, లాబ్ టెక్నీషియన్లు మరియు ఫార్మసిస్ట్ యొక్క ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా

డిఎంఎచ్ఓ కర్నూలు – పారామెడికల్ రిక్రూట్మెంట్ 2020 – కర్నూల్ జిల్లాలో స్టాఫ్ నర్సులు, లాబ్ టెక్నీషియన్లు మరియు ఫార్మసిస్ట్ యొక్క ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా ప్రదర్శన

18/08/2020 22/08/2020 చూడు (261 KB) FINAL MERIT LIST OF PHARMACIST (1604) (592 KB) ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ Gr-II 15-08-2020 ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా (3 MB) స్టాఫ్ నర్స్ (2869) 15.08.2020 ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా (8 MB)