ముగించు

డిసిఎచ్ఎస్ నంద్యాల్: – కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై Ph.Gr-II & ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ మరియు ఔట్‌సోర్సింగ్ బేసిస్‌పై డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, O.T అసిస్టెంట్, రేడియోగ్రాఫర్, MNO / FNO యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

డిసిఎచ్ఎస్ నంద్యాల్: – కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై Ph.Gr-II & ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ మరియు ఔట్‌సోర్సింగ్ బేసిస్‌పై డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, O.T అసిస్టెంట్, రేడియోగ్రాఫర్, MNO / FNO యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా
టైటిల్ వివరాలు స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
డిసిఎచ్ఎస్ నంద్యాల్: – కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై Ph.Gr-II & ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ మరియు ఔట్‌సోర్సింగ్ బేసిస్‌పై డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, O.T అసిస్టెంట్, రేడియోగ్రాఫర్, MNO / FNO యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై Ph.Gr-II & ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ మరియు ఔట్‌సోర్సింగ్ బేసిస్‌పై డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, O.T అసిస్టెంట్, రేడియోగ్రాఫర్, MNO / FNO యొక్క తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా.

ఇప్పటికే సమర్పించిన పత్రాలకు సూచనగా తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితాలో ఏదైనా లోపం ఉంటే ఫిర్యాదులను సమర్పించమని అభ్యర్థులకు సూచిన.

04/08/2020 06/08/2020 చూడు (130 KB) Grivence_Format (136 KB) PH.Gr-II (109 KB) Lab_Technician (59 KB) DEO (334 KB) OT_Asst. (52 KB) Radiographers (51 KB) MNO_FNO (143 KB)