ముగించు

వికలాంగుల కోసం ప్రత్యేక నియామకం – JR  . ASST. (VH-WOMEN), JR. ASST. (HH-GEN), JR. స్టెనో (ఇంగ్లీష్) (OH-GEN) & టైపిస్ట్ (HH-GEN) DSC  పోస్టులఫైనల్ మెరిట్ జాబితా

వికలాంగుల కోసం ప్రత్యేక నియామకం – JR  . ASST. (VH-WOMEN), JR. ASST. (HH-GEN), JR. స్టెనో (ఇంగ్లీష్) (OH-GEN) & టైపిస్ట్ (HH-GEN) DSC  పోస్టులఫైనల్ మెరిట్ జాబితా
టైటిల్ వివరాలు స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
వికలాంగుల కోసం ప్రత్యేక నియామకం – JR  . ASST. (VH-WOMEN), JR. ASST. (HH-GEN), JR. స్టెనో (ఇంగ్లీష్) (OH-GEN) & టైపిస్ట్ (HH-GEN) DSC  పోస్టులఫైనల్ మెరిట్ జాబితా

స్పెషల్ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ DSC ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా.

11/11/2020 15/11/2020 చూడు (230 KB) JR STENO (ENGLISH) OH (G) FINAL MERIT LIST (150 KB) JR. ASST HH (G) FINAL MERIT LIST (200 KB) JR. ASST VH (G) FINAL MERIT LIST (154 KB) TYPIST HH (G) FINAL MERIT LIST (150 KB)