ముగించు

నియామక

నియామక
టైటిల్ వివరాలు స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
NTEP – DH&FW సొసైటీ (I-RNTCP), కర్నూలు – NTEP రిక్రూట్‌మెంట్ (2) -2020 – కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను DH&FW సొసైటీ (I-RNTCP), కర్నూలు-మెరిట్ జాబితా

DMHO- కర్నూల్ – పారా మెడికల్ రిక్రూట్మెంట్ 2020 – సీనియర్ ట్రీట్మెంట్ సూపర్వైజర్ (STS) 01, సీనియర్ ట్రీట్మెంట్ ల్యాబ్-సూపర్వైజర్ (STLS) 03, DR-TB కౌన్సిలర్ 01, TB-HV (NGO-PP) 03, DR-  టిబి స్టాటిస్టికల్ అసిస్టెంట్ 01 & ల్యాబ్-టెక్నీషియన్ 02 పోస్టులు

21/10/2020 27/10/2020 చూడు (232 KB) 1 Merit List – Senior Treatment Supervisor (STS) (1 MB) 2 Merit List – Senior Treatment Lab-Supervisor (STLS) (1 MB) 3 Merit List – DR-TB Counselor (1 MB) 4 Merit List – TBHV (NGO-PP) (1 MB) 5 Merit List – DR-TB Statistical Assistant (2 MB) 6 Merit List – Lab-Technician (DMCs) (942 KB)
డిఎంఎచ్ఓ, కర్నూలు – పారా మెడికల్ రిక్రూట్మెంట్ 2020 – డిఎం&ఎచ్ఓ ఆఫీసు కర్నూలులో, 10-10-2020 న ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ కోసం స్టాఫ్ నర్స్ మరియు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ Gr-II యొక్క తాత్కాలిక ఎంపిక జాబితా

డిఎంఎచ్ఓ, కర్నూలు – పారా మెడికల్ రిక్రూట్మెంట్ 2020 – డిఎం&ఎచ్ఓ ఆఫీసు కర్నూలులో, 10-10-2020 న ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ కోసం స్టాఫ్ నర్స్ మరియు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ Gr-II యొక్క తాత్కాలిక ఎంపిక జాబితా

09/10/2020 31/10/2020 చూడు (651 KB) Provisional Selection List of Staff Nurses for Original Certificate Verification (554 KB) Provisional Selection List of Lab Technician Gr-II for Original Certificate Verification (481 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు