ముగించు

ప్రకటనలు

ప్రకటనలు
టైటిల్ వివరాలు స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
జిల్లా సర్వే రిపోర్టు (DSR- మైన్స్ అండ్ జియాలజీ) కర్నూలు జిల్లా ఆం.ప్ర

కర్నూలు జిల్లాలో గనుల మరియు ఖనిజాల సమాచారం

12/07/2018 11/07/2023 చూడు (3 MB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు