ముగించు

పోలీస్ స్టేషన్లు

1 వ పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్,కర్నూలు

ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, ఎవరెస్ట్ ఇంగ్లీష్ స్కూల్, వన్ టౌన్ Rd, వన్ టౌన్ ఏరియా, కర్నూలు, ఆంధ్రప్రదేశ్

ఇమెయిల్ : info[at]kurnoolpolice[dot]in
ఫోన్ : 9121101059
వెబ్సైట్ లింక్ : http://kurnoolpolice.in/
వర్గం / పద్ధతి: పోలీస్
పిన్ కోడ్: 518001

2 వ పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్,కర్నూలు

పోలీస్ క్వార్టర్స్, కర్నూలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 518001

ఇమెయిల్ : info[at]kurnoolpolice[dot]in
ఫోన్ : 9121101060
వెబ్సైట్ లింక్ : http://kurnoolpolice.in/
వర్గం / పద్ధతి: పోలీస్
పిన్ కోడ్: 518001

3 వ పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్,కర్నూలు

ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్, 46/28, బుద్ధ్వర్‌పేట Rd, బుధవర పేటా, అల్లూరి సీతారామ రాజు నగర్, కర్నూలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 518002

ఇమెయిల్ : info[at]kurnoolpolice[dot]in
ఫోన్ : 9121101061
వెబ్సైట్ లింక్ : http://kurnoolpolice.in/
వర్గం / పద్ధతి: పోలీస్
పిన్ కోడ్: 518002

4 వ పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్,కర్నూలు

బళ్లారి చౌరాస్తా రోడ్, మద్దూర్ నగర్, గురు రాఘవేంద్ర నగర్, కర్నూలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 518003

ఇమెయిల్ : info[at]kurnoolpolice[dot]in
ఫోన్ : 9121101062
వెబ్సైట్ లింక్ : http://kurnoolpolice.in/
వర్గం / పద్ధతి: పోలీస్
పిన్ కోడ్: 518003

కర్నూలు తాలూకా పోలీస్ స్టేషన్

కర్నూలు తాలూకా పోలీస్ స్టేషన్, గోషా దవాఖానా Rd, కోతపేట, కర్నూలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 518001

ఇమెయిల్ : info[at]kurnoolpolice[dot]in
ఫోన్ : 9121101064
వెబ్సైట్ లింక్ : http://kurnoolpolice.in/
వర్గం / పద్ధతి: పోలీస్
పిన్ కోడ్: 518001

సైబర్లాబ్ కర్నూల్

ఆర్ఎస్ రోడ్, కర్నూల్ 518001

ఇమెయిల్ : cyberlab-kurnool[at]ap[dot]gov[dot]in
వర్గం / పద్ధతి: పోలీస్
పిన్ కోడ్: 518001