ముగించు

ఆధార్ సేవలు (యుఐడిఎఐ)

భారతీయ ఏకీకృత నిర్ధారణ సంస్థ అనేది ఒక స్వయం నిర్ణాయిక సంస్థ . ఆధార్ చట్టం 2016 జులై 12న ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు సమాచార శాఖచే జారీ చేయబడినది.

ఈ క్రింది సేవలను మీ-సేవా ద్వారా పొందవచ్చును.

1. ఆధార్ రోజు వారి ప్రవేశ నమోదు.

2. ఆధార్ ఎలక్ట్రానిక్ కస్టమర్ గుర్తింపు.

3. ఆధార్ తెలుసుకొని పొందుట.

4. ఆధార్ సేవలు తెలుసు కొనుట.

పర్యటన: https://www.uidai.gov.in/

దగ్గరలోని ఆధార్ నమోదు చేసే మీసేవ కేంద్రంలో సంప్రదించవలెను

ప్రాంతము : మీసేవ కేంద్రం | నగరం : కర్నూలు | పిన్ కోడ్ : 518002