ముగించు

కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

కర్నూలు మెడికల్ కాలేజీ

బుదవారాపేట్,కర్నూలు

ఇమెయిల్ : principalkmcknl[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 08518255160

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ఆత్మకూరు

ఆత్మకూరు కోడ్:10246

ఇమెయిల్ : principal[dot]gjc[dot]atmakur[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08517283343
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/
వర్గం / పద్ధతి: జీ&వీ

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ఆదోని (బాలికలు)

ఆదోని కోడ్:10071

ఇమెయిల్ : principal[dot]gjcg[dot]adoni[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08512220754
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ఆలూరు

ఆలూరు కోడ్:10211

ఇమెయిల్ : principal[dot]gjc[dot]aluru[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08523228167
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/
వర్గం / పద్ధతి: జీ&వీ

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ఆళ్లగడ్డ

ఆళ్లగడ్డ కోడ్:10120

ఇమెయిల్ : principal[dot]gjc[dot]allagadda[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08519220044
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ఆస్పరి

ఆస్పరి కోడ్:10060

ఇమెయిల్ : gjcaspari10060[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08523228629
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ఎమ్మిగనూరు

ఎమిగనూరు కోడ్:10177

ఇమెయిల్ : principal[dot]gjcb[dot]yemmiganur[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08512255123
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/
వర్గం / పద్ధతి: జీ&వీ

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ఎమ్మిగనూరు (బాలికలు)

ఎమిగనూరు కోడ్:10178

ఇమెయిల్ : principal[dot]gjcg[dot]yemmiganur[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08512228944
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ఎర్రగుంట్ల

ఎర్రగుంట్ల కోడ్:10135

ఇమెయిల్ : principal[dot]gjc[dot]yerraguntla1[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08519200000
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/
వర్గం / పద్ధతి: జీ&వీ