ముగించు

కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ఓర్వకల్

ఓర్వకల్ కోడ్:10465

ఇమెయిల్ : principal[dot]gjc[dot]orvakal[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08518283088
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ఔకు

అవుకు కోడ్:10262

ఇమెయిల్ : govtcollege[dot]owk[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 00
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల కర్నూలు (బాలికలు)

కర్నూలు కోడ్:10013

ఇమెయిల్ : principal[dot]gjc[dot]g[dot]kurnool[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08518249540
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/
వర్గం / పద్ధతి: జీ&వీ

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల కర్నూలు(టౌన్)

కర్నూలు(టౌన్) కోడ్:10009

ఇమెయిల్ : principal[dot]gjct[dot]kurnool[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08518220410
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల కర్నూల్(బి.క్యాంపు)

కర్నూలు(బి.క్యాంపు) కోడ్:10017

ఇమెయిల్ : principal[dot]gjcb[dot]kurnool1[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08518229196
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల కొలిమిగుండ్ల

కొలిమిగుండ్ల కోడ్:10271


వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల కొసిగి

కొసిగి కోడ్:10376

ఇమెయిల్ : pplgjckosigi[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08512238636
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల కోడుమూరు

కోడుమూరు కోడ్:10353

ఇమెయిల్ : principal[dot]gjc[dot]kodumur[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08525228058
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/
వర్గం / పద్ధతి: జీ&వీ

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల కోవెలకుంట్ల

కోవెలకుంట్ల కోడ్:10146

ఇమెయిల్ : principal[dot]gjc[dot]koilakuntla[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08510225060
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/
వర్గం / పద్ధతి: జీ&వీ

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల కౌతాలం

కౌతాలం కోడ్:10054

ఇమెయిల్ : pplgjcktl[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08512248330
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/