ముగించు

కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల గూడూరు

గూడూరు కోడ్:10365

ఇమెయిల్ : principal[dot]gjc[dot]gudur[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08525239001
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల గోనెగండ్ల

గోనెగండ్ల కోడ్:10387

ఇమెయిల్ : principal[dot]gjc[dot]gonegandla[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08520277081
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల గోస్పాడు

గోస్పాడు కోడ్:10443

ఇమెయిల్ : principal[dot]gjc[dot]gospadu[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08519252950
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల చిప్పగిరి

చిప్పగిరి కోడ్:10420

ఇమెయిల్ : gjcchippagiri[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08523289750
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల జి.వి.జే.సి-కర్నూలు

జి.వి.జే.సి-కర్నూలు కోడ్:10051

ఇమెయిల్ : principal[dot]gvjckurnool1[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08518232307
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/
వర్గం / పద్ధతి: వీ ఓ సి

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల దీబగుంట్ల

దీబగుంట్ల కోడ్:10445

ఇమెయిల్ : principal[dot]gjc[dot]deebaguntla[at]gmail[dot]com
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల దేవనకొండ

దేవనకొండ కోడ్:10235

ఇమెయిల్ : gjcdkd[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08520276381
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ధోన్

డోన్ కోడ్:10297

ఇమెయిల్ : principal[dot]gjc[dot]dhone[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08516222068
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/
వర్గం / పద్ధతి: జీ&వీ

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల నందికోట్కూర్

నందికోట్కూర్ కోడ్:10162

ఇమెయిల్ : principal[dot]gjc[dot]ndk[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08513281428
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/
వర్గం / పద్ధతి: జీ&వీ

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల నంద్యాల(బాలికలు)

నంద్యాల కోడ్:10089

ఇమెయిల్ : principalgjcforgirlsnandyal[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08514243644
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/
వర్గం / పద్ధతి: జీ&వీ