ముగించు

కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల నంద్యాల(బాలురు)

నంద్యాల కోడ్:10087

ఇమెయిల్ : principal[dot]gjc[dot]nandyal[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08514249292
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/
వర్గం / పద్ధతి: జీ&వీ

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల పత్తికొండ

పత్తికొండ కోడ్:10224

ఇమెయిల్ : principal[dot]gjc[dot]pathikonda[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08520226252
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/
వర్గం / పద్ధతి: జీ&వీ

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల పాణ్యం

పాణ్యం కోడ్ :10342

ఇమెయిల్ : principal[dot]gjc[dot]panyam[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08514275030
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/
వర్గం / పద్ధతి: జీ&వీ

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల పాములపాడు

పాములపాడు కోడ్:10245

ఇమెయిల్ : principal[dot]gjc[dot]pamulapadu[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08517284398
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ప్యాపిలి

ప్యాపిలి కోడ్:10309

ఇమెయిల్ : principal[dot]gjc[dot]peapully[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08522275030
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల బండి ఆత్మకూరు

బండి ఆత్మకూరు కోడ్:10454

ఇమెయిల్ : principal[dot]gjc[dot]bandiatmakur[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08514252888
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల బనగానపల్లె

బనగానపల్లె కోడ్:10260

ఇమెయిల్ : gjcaspari10060[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08515228460
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల మంత్రాలయం

మంత్రాలయం కోడ్:10409

ఇమెయిల్ : principal[dot]gjc[dot]manthralayam[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08512279555
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల మిడ్తూరు

మిడ్తూరు కోడ్:10431

ఇమెయిల్ : principal[dot]gjc[dot]midthur[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08513258186
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల వెల్దుర్తి

వెల్దుర్తి కోడ్:10294

ఇమెయిల్ : principal[dot]gjc[dot]veldurthy[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08516275880
వెబ్సైట్ లింక్ : http://bieap.gov.in/